20 telefoonzinnen in het Frans (deel 2)

20 telefoonzinnen in het Frans (deel 2) Artikel
0

Krijg je een Franstalige aan de lijn? Met deze twintig sleutelzinnen verloopt het gesprek eens zo vlot!

Nederlands Frans
Informatie vragen / geven Demander / Donner des informations
Met wie spreek ik a.u.b.? Qui est à l’appareil, s’il vous plaît?
Ik zou graag willen spreken met iemand die verantwoordelijk is voor … Je souhaiterais parler à la personne qui est responsable de…
Hoe is uw naam? Pouvez-vous me rappeler votre nom, s’il vous plaît ?
Ik wil mij even voorstellen, ik ben … Permettez-moi de me présenter, je m’appelle…
Ja, zegt u het maar. Allô oui, je vous écoute
De heer Martens zal er niet zijn voor 11 uur. Monsieur Martens ne sera pas là avant 11 heures.
Pardon, waar gaat het over? Pardon, de quoi s’agit-il?
Wat is uw e-mailadres? Pourriez-vous me donner votre adresse électronique, s'il vous plaît ?
   
Doorverbinden Transférer
Een ogenblik a.u.b., ik verbind u door met mevrouw Plisnier. Un instant s’il vous plaît, je vous passe Madame Plisnier.
Blijft u aan de lijn, ik zal even mijn agenda pakken Ne raccrochez pas, je vais prendre mon agenda
Ik zal even kijken of mijnheer X er is …, u hebt geluk Je vais voir si monsieur X est là…, vous avez de la chance
Maar ik kan u niets beloven Mais je ne peux rien vous promettre
   
Terugbellen / boodschap aannemen Rappeler / Prendre un message
Met wie wilt u spreken? A qui voulez-vous parler?
Kunt u dat woord / die naam spellen? Vous pourriez m’épeler ce mot / ce nom ?
Kunt u vragen of mijnheer Michel mij terugbelt? Pouvez-vous demander à monsieur Michel de me rappeler ?
Kunt u op een later tijdstip terugbellen a.u.b.?
terugbelt?
Puis-je vous demander de rappeler ultérieurement, s’il vous plaît ?
De verbinding is slecht La communication est mauvaise
   
Afsluiting Clore
Geen dank. De rien / Avec plaisir
Neemt u mij niet kwalijk, maar ik moet vertrekken. Excusez-moi, mais je dois partir.
Ik zal deze afspraak nog even schriftelijk bevestigen. Je vous confirme le rendez-vous tout de suite par écrit.

Klik hier voor nog meer telefoonzinnen in de taal van Molière!

 

OVER DE AUTEUR

ElaN Languages

ElaN Languages

ElaN Languages is uw expert in gespecialiseerd vertaalwerk en bedrijfsgerichte taaltrainingen.

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments