Assistant door de eeuwen heen

Assistant door de eeuwen heen Artikel
993

Van Scribent tot assistant

Het oudste beroep ter wereld? 5000 jaar managementassistant

Is de assistant, of haar voorloper de secretaris,even oud als het schrift? Van oudsher zochten belangrijke personen naar ondersteuning en een vertrouwenspersoon. Een overzicht van de evolutie die deze functie door de eeuwen heen heeft doorgemaakt.

3000 v. Chr.: De oude Egyptenaren

De Farao liett zich bijstaan door een Scribent, een vertrouwenspersoon die alle correspondentie verzorgt. Deze functie werd meestal vervuld door edellieden (mannen), want zij waren meestal de enigen die konden lezen en schrijven.

1100 – 1500: De Middeleeuwen

In de Middeleeuwen sprak men over de “Secretarum” of de Monnik voor het secretariaatswerk. Dit omvat het (over)schrijven van teksten, wetteksten, documenten en deze ook vertalen. Omdat zij de enige waren die vreemde talen spraken in die tijd genoten ze een groot aanzien. Deze functies werden door mannen uitgevoerd.

1643 – 1715: Lodewijk XIV

Ook Lodewijk XIV, de Zonnekoning, deed beroep op een secretaris. De koning kon zelf niet lezen of schrijven, en stond dus een deel van zijn macht af aan zijn vertrouwenspersoon. Deze secretaris, een man, fungeerde als filter tussen de koning, het hof en zijn onderdanen. Discretie en vertrouwen zitten in de functie ingebakken.

1861 – 1865: De Amerikaanse Burgeroorlog

Tijdens de Burgeroorlog in de Verenigde Staten liepen de kantoren leeg. Vrouwen werden toen aangestuurd om de mannen te vervangen. Voor het eerst kunnen ze zich bewijzen als effi ciënte bedienden. Voor de 19de eeuw ging het vooral om echtgenotes en dochters van de middenstand.

1880: Uitvinding telefoon en schrijfmachine

Naast de industriële revolutie, kunnen we ook spreken van een administratieve revolutie, dankzij de uitvinding van de telefoon en de schrijfmachine. De klerk wordt de voorloper van de assistant en is een man! Vrouwen worden aangenomen als typiste, repetitief en slecht betaald werk. 

1948: Vrouwen krijgen stemrecht in België

In vakscholen worden meisjes opgeleid tot typistes en krijgen ze les in stenografie. Deze meisjes komen zeer gemakkelijk aan werk, aangezien ze zeer bekwame en goedkope werkkrachten zijn. Ze verdienen heel wat minder dan mannen die dezelfde functie bekleden. 

1952: De allereerste Secretaressedag

Op 4 juni 1952 wordt voor de allereerste een Secretaressedag georganiseerd. Meer zelfs, er wordt een Week van de Secretaresse georganiseerd. Het beroep heeft veel aan zijn populariteit verloren en een Amerikaans bedrijf wenst dit tekort, samen met de Amerikaanse associatie voor secretaresses, te verhelpen door dit initiatief.  Ondertussen is het concept Secretaressedag wereldwijd bekend en mogen heel wat assistants rekenen op een cadeautje, een bloemetje of een bedanking door hun manager.

Tot 1985: de eerste tekenen van de informatica op de werkvloer

De informatie begint zijn intrede te maken op de werkvloer, waardoor er een evolutie in de functie van secretaresse komt. 

Vanaf 1985: nieuwe communicatiemiddelen en computers

Dankzij nieuwe technologieën, nemen de klassieke taken van de secretaresse (correspondentie, archief, …) heel wat minder tijd in beslag en kan ze zich verder ontwikkelen in haar functie. Bovendien kenden heel wat bedrijvenin de jaren ’80 en begin ’90 grote reorganisaties. Vooral hetmiddle management werd weggesneden. Een aantal taken bleven zoin het vage of kwamen rechtstreeks bij het topmanagement terecht. De laatste jaren worden die in belangrijke mate gedelegeerd aanmanagementassistants. De functie maakt een “interne” professionalisering door. 

2000: De managementassistant neemt het over

De titel secretaresse wordt veranderd naar managementassistant. Ze vormt het scharnier tussen de manager en de afdeling. Vandaag is de job uiterst gevarieerd en wordt de assistant gezien als de co-manager, of de rechterhand van de manager. 90% van de assistants zijn vrouwen.

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments