Baby op komst en solliciteren: vertellen ... of niet?

Baby op komst en solliciteren: vertellen ... of niet? Artikel
0

Je bent aan het solliciteren en ... zwanger. Weet wat je rechten en plichten zijn.

Wat zegt de wet?

Het leven zorgt soms voor moeilijke dilemma’s: Mag de recruiter jou vragen stellen over je kinderwens of gezinsuitbreiding? De Nationale Arbeidsraad (CAO nr. 38, artikel 11) stelt dat de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant bij een selectieprocedure eerbiedigd moet worden. Dit betekent dat vragen over het privéleven niet toegelaten zijn, tenzij zij relevant zijn voor de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.
Daarnaast verbiedt de wet van 10 mei 2007 elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid. Dit betekent dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden als het gaat om toegangsvoorwaarden en selectiecriteria. Concreet wil dat zeggen dat het strafbaar is om iemand uit te sluiten omdat er een baby op komst is, of omdat je een gezin wil stichten. Een sollicitatiegesprek is louter bedoeld om te beoordelen of de geïnteresseerde deelnemer voldoet aan de eisen die in een advertentie zijn genoemd.   

Mag je zwijgen of ... liegen?

Je hebt het recht om te zwijgen. Je hoeft niets te vertellen over je gezondheid, je eventuele ziekteverleden of je zwangerschap. Wel ben je verplicht zaken te melden die een belemmering kunnen zijn voor de uitoefening van de functie. Volgens de Europese rechtsspraak, mag je dus weigeren om te antwoorden, ontwijkend antwoorden of zelfs liegen.

Wat als de werkgever toch vervelende vragen stelt?

Stel dat je toch lastige vragen krijgt, en je wilt de goede sfeer bewaren of je hebt geen zin om een klacht in te dienen. Hoe doe je dat dan? Je kan het onderwerp verleggen en een wedervraag stellen over het werk. Bijvoorbeeld: ‘Waarom is deze vraag voor de functie van belang?’ of ‘Is er een bepaalde reden waarom u vragen stelt over mijn privésituatie?’
Je kan ook bedenktijd vragen of de vraag afketsen met een beetje humor: ‘Kinderen? Wat zou u adviseren?’

Zijn er sancties voor een ‘tactloze’ werkgever?

Het is goed te weten dat een recruiter die toch misplaatste kwesties aansnijdt, zich blootstelt aan een schadevergoeding, die kan oplopen tot 6 maanden brutoloon. Omdat het voor een kandidate lastig is om te bewijzen dat er een inbreuk is gedaan, is de ‘omkering van bewijslast’ van toepassing. Dit betekent dat het aan de werkgever is om aan te tonen dat de klacht niet gegrond is, en niet omgekeerd.

Als je toch een klacht wil indienen ...

Wil je een toch een klacht indienen op basis van discriminatie, dan kan je contact nemen met het Centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding (CGKR) of het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
Weet ook dat je via de rechtbank altijd toegang hebt tot het aanwervingsdossier. Weigert de werkgever dat, dan is dit al een bewijs van het aangevoerde bezwaar.

Wanneer vertel je het dan wel?

Het is een complex dilemma: je weet nu dat je niet hoeft te vertellen dat je in verwachting bent, maar toch vind je dat je nieuwe werkgever het zou moeten weten, om aan de slag te kunnen gaan in een plezierige werksfeer. Je wil niet dat je toekomstige leidinggevende of collega’s zich bedrogen voelen. En je zal het hoe dan ook snel moeten melden, want je buikje groeit natuurlijk.
Wacht dus niet tot je begint te werken. Wacht ook niet tot het contract getekend is. Het beste moment is wanneer je het aanbod krijgt, bij het tweede gesprek bijvoorbeeld. Dan kan de werkgever niet meer terugkrabbelen zonder de indruk van discriminatie te wekken en er met een smoes van af komen, zoals ‘We hebben toch een betere kandidaat’ of ‘De vacature is onverwacht intern ingevuld’. Het enige wat hij dan kan zeggen is: ‘Van harte gefeliciteerd, mevrouw!’

Heb jij zoiets meegemaakt? Laat het ons weten!

 

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments