Checklist voor succesvolle overnames

Checklist voor succesvolle overnames Artikel
0

Een bedrijfsovername is geen alledaagse gebeurtenis. Wat komt er zoal bij kijken? Welke aanpak kies je?

Een bedrijfsovername is geen alledaagse gebeurtenis. Het is een veelomvattende stap die een grondige voorbereiding vereist.

Wat komt er zoal bij kijken? Welke aanpak kies je? Bij welke specialisten kan je terecht voor hulp en advies? … Volgende aandachtspunten helpen je alvast een eind op weg.

Overnames helpen bedrijven om sneller te groeien en schaalvoordelen te realiseren. Deze groei is al lang geen luxe meer, maar een noodzaak. Iedere investering in een overname is dan ook bittere ernst en de slaagkansen kan je maar best maximaliseren.
 

Een goede voorbereiding is het halve werk

 • Schakel een vertrouwenspersoon of overnameadviseur in die je tijdens het gehele traject kan begeleiden.
 • Kies voor een planmatige aanpak en stel een team van deskundigen samen om de fiscale,  juridische en operationele aspecten op te volgen.
 • Definieer helder de doelstellingen van de overname. Deze bepalen immers de keuze van de integratiestrategie. Gaat het bijvoorbeeld om een opslorping waarbij de merknaam en producten of diensten uit de markt verdwijnen? Of om een marktverruiming waarbij je geografisch extra marktsegmenten wil benaderen? Of wil je een productverbreding en dus aanvulling op het bestaande portfolio aan producten of diensten verwezenlijken? … Creëer een duidelijk beeld van de huidige situatie van de afzonderlijke entiteiten en vooral van de stappen om de kloof tussen de huidige en de gewenste toekomstige situatie te dichten.
 • Voor de waardebepaling van een onderneming kunnen diverse bedrijfswaarderingmethodieken gebruikt worden. Bespreek deze nauwgezet met je adviseur in functie van je doelstellingen.
 • Leg de onderhandelde afspraken rond het concurrentiebeding, de exclusiviteit, juridische aspecten en ontbindende voorwaarden vast in een letter of intent (intentieovereenkomst).
 • Tijdens het due diligence onderzoek of boekenonderzoek kan je nagaan of de eerder verstrekte, informatie volledig en juist is.
 • Naast fiscale, bedrijfseconomische en financieringsaspecten is de juridische invalshoek van groot belang in de procesgang van de overname.
 • Als het boekenonderzoek positief is, worden de definitieve overname- of koopovereenkomsten opgesteld. Hierin zitten o.a. de managementovereenkomst, leningsovereenkomst en/of huurovereenkomst, de betalingswijze en -tijdstippen, garanties …
 • De bekrachtiging van de overdracht gebeurt bij de notaris of jurist en in overeenstemming met de bank voor de financiering.

Waarderealisatie van de overname vereist een geslaagde integratie

 • Een overname is pas een succes als ook de integratie slaagt: als beide bedrijven en hun werking op één lijn zitten en toegevoegde waarde creëren via de nieuwe entiteit.
 • Focus je in de eerste 100 dagen op het afdekken van risico’s, het binden van sleutelfiguren en klanten en het realiseren van quick wins of synergievoordelen.  
 • Stel een integratiestuurgroep en projectteam samen met experten van beide organisaties en maak een integratieplan op rekening houdend met:
  • legal: bewaak nauwgezet de juridische aspecten in alle stappen en domeinen;
  • administratie: pas de administratieve verplichtingen toe en kies de bedrijfsprocessen;
  • HR: zorg voor een overdracht van medewerkers en stel het nieuw personeelsbestand samen;
  • logistiek: maak een inventaris van de (on)roerende goederen en kies welke je gaat gebruiken;
  • communicatie: communiceer steeds eerst intern (naar je eigen medewerkers) en vervolgens extern naar je klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Lees ook ‘Hoe ga je om met personeel bij overnames’ om iedereen mee te krijgen binnen de organisatie.

 

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments