De eindejaarspremie: wie en hoeveel?

De eindejaarspremie: wie en hoeveel? Artikel
0

Heb jij er recht op?

December is een dure maand. Dan komt een eindejaarspremie of ''dertiende maand'' niet ongelegen. Maar slechts de helft van alle werknemers in de privésector krijgen dat extraatje. Heb jij er recht op? En weet je om hoeveel geld het gaat?

Er is geen wet die zegt dat je recht hebt op een eindejaarspremie. In vijf gevallen ben je bij de gelukkigen. Namelijk wanneer een eindejaarspremie is vastgelegd:

  • in een cao op het niveau van de bedrijfstak (sectorale cao),
  • in een collectieve arbeidsovereenkomst binnen je bedrijf,
  • in het arbeidsreglement van de onderneming,
  • in een individuele overeenkomst tussen je werkgever en jijzelf (schriftelijk vastgelegd, in de arbeidsovereenkomst of in een bijlage ervan) of
  • indien het een gewoonte is binnen je onderneming.

In dit laatste geval, als er dus geen geschrift bestaat, kan je enkel een recht doen gelden als de uitbetaling van de premie voldoet aan drie voorwaarden tegelijk. Ze moet

  • permanent zijn (dus jaar na jaar telkens opnieuw),
  • vast (altijd berekend op dezelfde manier) en
  • algemeen (voor alle werknemers, of alle werknemers van de categorie waartoe jij behoort).

Als dat niet zo is, kan de werkgever beslissen dit jaar geen premie uit te keren.

In de praktijk

Verbaas je niet te gauw als je toch geen premie ontvangt, ook al zou je er op grond van het bovenstaande voor in aanmerking komen. Zoals meestal in ons sociaal recht, bestaan er nogal wat uitzonderingen. Zo zijn er sectoren en bedrijven waar je een bepaalde anciënniteit moet hebben, of waar je effectief in dienst moet zijn op 31 december.

Wat gebeurt er indien je aan de voorwaarden beantwoordt, maar niet het hele jaar bij je werkgever hebt gewerkt? Krijg je dan niets, alles, of een deel? Ook hier bestaat geen algemene regel. Meestal wordt de "dertiende maand" als deelbaar beschouwd, en ontvang je dus een gedeelte dat in verhouding staat tot de duur van je tewerkstelling in het bedrijf. Maar er bestaan ook bedrijven en sectoren waar je het volledige jaar in dienst moet zijn geweest.

En wat als je tijdens het jaar afwezig bent geweest door arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, moederschapsrust, een arbeidsongeval of tijdskrediet? Dan hangt het ervan af of in jouw sector of onderneming deze periodes al dan niet worden gelijkgesteld met effectieve arbeid. Is dit niet het geval dan ontvang je een onvolledige dertiende maand.

Hoeveel?

Alweer: ook over het bedrag bestaan geen algemene regels. Gewoonlijk is de eindejaarspremie een forfaitair bedrag dat overeenkomt met een volledig of gedeeltelijk maandloon. Dat systeem is van toepassing voor veel bedienden.

Bron: VDAB

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments