De nieuwe Franse spelling: wat is er veranderd?

De nieuwe Franse spelling: wat is er veranderd? Artikel
0

Vanaf september 2016 zijn schoolboeken in Frankrijk aangepast aan de nieuwe Franse spellingsregels.

Vanaf september 2016 zijn schoolboeken in Frankrijk aangepast aan de nieuwe Franse spellingsregels. Deze regels zijn in het leven geroepen door de Académie française met als doel de taal coherenter, logischer en eenvoudiger te maken. De nieuwe spelling bestaat al sinds 1990, maar werd onder druk van taalpuristen nooit doorgevoerd. De wijzigingen - in ongeveer 2400 woorden - zijn niet ‘verplicht’, maar ‘aangeraden’. Beide manieren worden dus nog goedgekeurd.
Hieronder een beknopt overzicht:
 
  1. Samengestelde getallen
Samengestelde getallen worden vanaf nu verbonden door een koppelteken.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
quatre cents                                                    quatre-cents
trente et unième                                             trente-et-unième
 
  1. Samengestelde woorden
In het meervoud van samengestelde woorden (werkwoord of voorzetsel + zelfstandig naamwoord) krijgt het tweede element de -s.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
un après-midi, des après-midi                                   un après-midi, des après-midis
un compte-gouttes, des compte-gouttes         un compte-goutte, des compte-gouttes
 
Uitzondering:
Samengestelde woorden met een hoofdletter, zoals prie-Dieu, of met een lidwoord, zoals trompe-la-mort, blijven onveranderlijk.
 
  1. Accent grave in plaats van accent aigu
Vóór een toonloze lettergreep, schrijft men steeds è, behalve bij de voorzetsels - en pré, de begin é- alsook médecin en médecine.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
événement                                                      évènement
réglementaire                                                 règlementaire
 
  1. De accent circonflexe
De accent circonflexe verdwijnt op de i en de u, behalve waar het nodig is om een inhoudelijk onderscheid te maken, bijvoorbeeld je crois en je croîs, en bij mannelijke adjectieven, zoals sûr en mûr.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
coût                                                                cout
entraîner                                                        entrainer
 
  1. Werkwoorden op -eler of -eter
Werkwoorden op -eler of -eter worden op dezelfde wijze vervoegd als peler en acheter, behalve appeler, jeter en interpeler.
De afgeleiden op -ment volgen eveneens deze regel.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
j’amoncelle                                                    j’amoncèle
amoncellement                                               amoncèlement
tu époussetteras                                              tu époussèteras
 
  1. Leenwoorden
Leenwoorden volgen de Franse regels, wat meervoud en accenten betreft.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
des matches                                                    des matchs
revolver                                                          révolver
 
  1. Samensmelting van woorden
Woorden met contre-, entre-, extra-, infra-, intra-, ultra-, hydro-, socio- enz. worden voortaan aan elkaar geschreven.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
entre-temps                                                    entretemps
extra-terrestre                                                extraterrestre
porte-monnaie                                                portemonnaie
 
  1. Werkwoorden die eindigen op -otter of woorden die eindigen op -olle
Werkwoorden die eindigen op -otter of woorden die eindigen op -olle worden met een enkele medeklinker geschreven, behalve colle, molle, folle en zelfstandige naamwoorden op -otte (bijvoorbeeld botte).
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
frisotter                                                           frisoter
corolle                                                            corole
 
  1. Het trema
Het trema wordt nu toegevoegd aan de uitgesproken letter u en wordt bij sommige woorden nieuw toegevoegd.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
aiguë                                                              aigüe
arguer                                                            argüer
 
  1. Het participe passé gevormd met laisser
Het participe passé gevormd met laisser + infinitief blijft onveranderd.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
Je les ai laissés partir.                                               Je les ai laissé partir.
 
Naast deze tien regels, wordt de schrijfwijze van een aantal woorden ter vereenvoudiging aangepast volgens de uitspraak.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
nénuphar                                                        nénufar
 
Zo is nu ook de i die je niet hoort geschrapt.
 
Oude spelling                                                 Nieuwe spelling
oignon                                                            ognon
joaillier                                                           joailler
serpillière                                                       serpillère
 
De nieuwe spelling van de Franse taal zou ook in de Franse leenwoorden van het Nederlands consequenties kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld maîtresse (nu maitresse in het Frans). Of de veranderingen eveneens bij ons doorgevoerd zullen worden, zal bij de Commissie Spelling nog ter sprake komen.
 
De nieuwe spelling zorgt in Frankrijk voor heel wat tumult. Heb jij daar ook een mening over? Laat het ons weten!

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments