De soorten arbeidscontracten toegelicht

De soorten arbeidscontracten toegelicht Artikel
0

Er zijn heel wat verschillende soorten arbeidscontracten in België. Eerst en vooral wordt er een onderscheid gemaakt tussen contracten voor bedienden en voor arbeiders, bovendien kunnen ze zowel voor bepaalde als voor onbepaalde duur opgesteld worden. Met andere woorden, er is voor elk wat wils. Hieronder lichten we de verschillende mogelijkheden voor jou toe.

Alle verschillende soorten contracten op een rijtje

Contracten naargelang de duur
 • Contract voor onbepaalde duur
  Dit contract is de algemene regel binnen het arbeidsrecht. Deze wordt dan ook het vaakst uitgeschreven. Het is als het ware een wilsovereenstemming tussen werkgever en werknemer waarin alle afspraken rond verloning, enz. omschreven staan en waarbij de partijen omtrent de duur niets hebben voorzien.
 • Contract voor bepaalde duur
  Dit is een contract die de aanduiding bevat van een bepaalde dag of van een gebeurtenis welke zich op een bekende datum moet voordoen, waarna de partijen van hun wederzijdse verbintenissen zijn ontslagen. Een contract voor bepaalde duur dient getekend en aangeboden te zijn voor de werknemer zijn werk aanvangt. Als dit niet het geval is, dan worden de afspraken zoals bij een onbepaalde duur contract gehandhaafd, tenzij anders bepaald door een CAO.
 • Vervangingscontract
  Een vervangingscontract wordt opgesteld voor de vervanging van een persoon die voor langere tijd afwezig zal zijn. In dit contract moeten de aanwervingsvoorwaarden worden opgenomen, evenals de reden van de vervanging en de naam van de persoon die wordt vervangen. Een periode wordt vaak niet vermeld, maar het contract wordt automatisch beëindigd als de vervangen persoon opnieuw komt werken.
 • Tijdelijk arbeidscontract en uitzendarbeid
  Het arbeidscontract voor tijdelijke arbeid wordt gesloten tussen de werkgever zelf en de werknemer, terwijl een arbeidscontract voor uitzendarbeid, ook wel een interimcontract genoemd, wordt gesloten tussen het uitzendkantoor zelf en de werknemer. De persoon werkt dan in feite voor het uitzendkantoor en niet voor het eigenlijke bedrijf. Deze contracten moeten gesloten worden hetzij voor bepaalde tijd hetzij voor een duidelijk omschreven werk, hetzij ter vervanging van een vaste werknemer. Het gaat hier vaak om weekcontracten die meestal 3 dagen proefperiode bevatten en wekelijks verlengd kunnen worden.
 • Leercontract
  Een leercontract kan worden opgemaakt tussen een bedrijf die zich verbindt om een student een zelfstandig beroep praktisch aan te leren en een leerling van minstens 15 jaar die reeds 2 jaar secundair onderwijs beëindigd heeft. Het is een contract van bepaalde duur, dat minstens 1 jaar en maximum 3 jaar geldt. Aangezien de leerling een theoretische opleiding met een praktijkopleiding gaat combineren, dient de leerling minstens 1 dag theorie te volgen en de andere dagen te werken voor zijn werkgever.
 • Contract voor een duidelijk omschreven opdracht
  In een contract voor een duidelijk omschreven opdracht, gaat men niet de duurtijd van het contract omschrijven, maar gaat het uit te voeren werk heel grondig worden omschreven. De werknemer verbindt zich er dan toe om deze opdracht volledig uit te voeren. Van zodra de opdracht voltooid is, wordt het contract automatisch beëindigd.

Contracten naargelang de prestaties

 • Voltijds contract
  In een voltijds contract wordt er door de werkgever en de werknemer overeengekomen dat de werknemer de maximale arbeidsduur per week in de onderneming zal werken.
 • Deeltijds contract
  Een deeltijds contract moet ook opgemaakt worden voor de eigenlijke indiensttreding van de werknemer. In dit contract dient zorgvuldig de uurrooster van de werknemer opgenomen te worden, tenzij dit opgenomen is in het arbeidsreglement of andere wettelijke documenten.

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments