Diversiteit versterkt en verrijkt de bedrijfscultuur

Diversiteit versterkt en verrijkt de bedrijfscultuur Artikel
1146

Verschillen versterken elkaar en maken bedrijven succesvol … op voorwaarde dat ze juist gehanteerd worden.

Mensen zijn verschillend. Of het nu gaat om afkomst, sekse, leeftijd of beperking, iedere organisatie verzamelt unieke medewerkers met een eigen persoonlijke, culturele en professionele achtergrond. Deze mix aan ervaring en zienswijzen biedt tal van voordelen en een meerwaarde aan ieder bedrijf.

5 voordelen van diversiteit:

  1. Aantrekken van werknemers: door open te staan voor een wijde waaier aan werknemers, kan je vissen uit een bredere vijver en maak je meer kans om de juiste talenten aan te trekken.
  2. Stimuleren van werkplezier: werknemers die zich ondanks hun verschillen, welkom en gewaardeerd voelen binnen een waardengedreven bedrijfscultuur, beleven meer plezier op het werk en zijn extra gemotiveerd.
  3. Aanwakkeren van engagement: medewerkers die ondanks hun verschillen, vertrouwen krijgen en initiatieven mogen nemen, voelen zich verantwoordelijk en willen mee het verschil maken.
  4. Bevorderen van innovatie: diversiteit staat voor uiteenlopende ideeën en zienswijzen die binnen een open bedrijfscultuur, aan de basis liggen van vernieuwende producten en diensten.
  5. Opdrijven van resultaten: gemotiveerde professionals binnen een innovatieve bedrijfscontext werken klantgericht en behalen betere resultaten.

5 tips om diversiteit succesvol te managen:

  1. Erken de verschillen tussen werknemers en waardeer uiteenlopende visies en achtergronden. Deze houden ons scherp en kritisch, en vullen elkaar vaak aan.
  2. Definieer gemeenschappelijke waarden en een duidelijke missie voor de organisatie. Zo zorg je ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan. En dat iedere werknemer dezelfde doelstellingen nastreeft.
  3. Voer een open en heldere communicatie waarbij respect en vertrouwen centraal staan. Interpreteer bijvoorbeeld niet zelf reacties van anderen zonder de doelstellingen van hun boodschap af te toetsen, en trek geen voorbarige conclusies.
  4. Wees voorbereid op weerstand en ontmoedig slecht gedrag. Verzet je tegen onverdraagzaamheid en vooringenomenheid. Geef feedback, zowel goede als slechte! Belicht de voordelen van elkaars verschillen en spreek collega’s die discrimineren op hun gedrag aan.
  5. Focus op competenties, maar selecteer werknemers met een hoge sociale en emotionele intelligentie. Zij respecteren niet alleen hun eigen emoties, maar ook die van anderen. Dit bevordert hun communicatievaardigheden naar de collega’s maar ook naar andere stakeholders toe.

Onze samenleving was nog nooit zo divers. De globalisering en vergrijzing zorgen voor een toenemende diversiteit op onze arbeidsmarkt. Organisaties die erin slagen om hier succesvol mee om te gaan, zullen hier zonder enige twijfel de vruchten van plukken.

Hoe gaat jouw bedrijf om met diversiteit op de werkvloer? Welke tips kan jij aan de andere leden van We Assist You geven?

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments