Eerste hulp op het werk, wat dien je te weten?

Eerste hulp op het werk, wat dien je te weten? Artikel
1832

De werkgever is verantwoordelijk voor de eerste hulpverstrekking. Ben je hierop voorbereid?

Ondanks alle voorzorgen kan ook jouw bedrijf geconfronteerd worden met een incident uit een onverwachte hoek: een werknemer die onwel wordt of slachtoffer is van een ongeluk. 

Wees voorbereid, en organiseer aan de hand van volgende tips je eerste hulp.

Eerste hulp voorkomt erger

Een goed georganiseerde eerstehulpverlening beperkt de gevolgen van een incident en voorkomt dat letsels erger worden in afwachting van eventuele gespecialiseerde hulp. Dit bespaart niet alleen menselijk leed maar ook kosten. Het KB van 15/12/2010 biedt bedrijven een wettelijk kader voor de organisatie van de eerste hulp aan slachtoffers van een ongeval of werknemers die onwel worden. 

Bereid je voor op de risico’s in jouw onderneming

 1. Wijs één of meerdere verantwoordelijken of hulpverleners aan. 
   
 2. Bepaal de hulpmiddelen, het eventuele verzorgingslokaal en welke (interne en externe) transportmiddelen ingeschakeld kunnen worden. 
   
 3. Communiceer de informatie en instructies over de maatregelen zodat de werknemers weten wat te doen, wie eerstehulpverlener is, waar de hulpmiddelen zich bevinden of wie personen mag vervoeren. Maak veiligheidsfiches of overzichtstabellen met instructies als “wat te doen bij ...”, “welke handelingen uit te voeren als …”.
   
 4. Zet een alarm- en communicatiesysteem op zodat de eerste hulp verantwoordelijke binnen enkele minuten aanwezig kan zijn en de extra in te schakelen personen en diensten efficiënt geïnformeerd kunnen worden. Afficheer de namen en telefoonnummers van de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer, hulpverleners en referentieziekenhuizen. 
   
 5. Houd geregeld veiligheidsoefeningen en evacuatieoperaties, maar voorzie ook permanente vorming van alle betrokken werknemers.

De hulpverlener is de coördinator van de eerste hulp

De coördinator voor de eerste hulp is ofwel een aangeduide werknemer, en/of een hulpverlener met basisvorming (eventueel met specifieke kennis en vaardigheden) of een verpleegkundige. 
 
Het aantal en de kwalificaties van de personeelsleden verantwoordelijk voor de eerste hulp bepaal je:
 1. na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van het Comité voor preventie en bescherming op het werk;
 2. in functie van het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming;
 3. volgens de aard van de activiteiten van je onderneming, verspreiding over verschillende locaties en tewerkstelling op diverse momenten van de dag (in het kader van ploegenarbeid, bijvoorbeeld);
 4. in functie van de resultaten van de risicoanalyse.

Voorzie de nodige middelen om eerste hulp te verstrekken

Bepaal na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het Comité voor preventie en bescherming op het werk, welk materiaal je nodig hebt: verbanddoos (en inhoud), draagberrie, deken, individuele EHBO-kit … Houd bovendien een register voor eerste hulp bij waarin je alle incidenten noteert. 
 
Organiseer jaarlijks overleg tussen de interne preventieadviseur, arbeidsgeneesheer en coördinator van de eerste hulp. Volg samen het register van eerste hulp interventies op en corrigeer waar nodig. 
 
Wie is binnen jouw bedrijf verantwoordelijk voor de eerste hulp? Heb jij tips of tricks die collega’s op weg zouden kunnen helpen?
 

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments