Elektronische facturen winnen terrein

Elektronische facturen winnen terrein Artikel
691

Elektronische facturen winnen terrein dankzij de nieuwe wetgeving

De Europese Unie wenst tegen 2020 van de elektronische facturatie de meest gebruikte facturatiewijze te maken. De Belgische Regering wil ondernemingen aanmoedigen zich hierop voor te bereiden: de elektronische facturatie vereenvoudigt het leven en vermindert de administratieve lasten en kosten. Wat is er veranderd?

Elektronische facturatie is niet nieuw

Al in 2004 werd de elektronische factuur in het Belgisch recht geïntroduceerd in navolging van een Europese richtlijn. Zonder afdoend succes want naast de complexiteit van de formele en technische vereisten die het gebruik beperkten, gaven de Europese lidstaten een verschillende invulling aan de Europese richtlijn zodat handelstransacties over de grenzen heen afgeremd werden.

Nieuwe wetgeving rond elektronische facturen

Zich bewust van de voordelen van elektronische facturatie, werden nieuwe en soepelere regels ingevoerd die voor de echte doorbraak van de digitale factuur moesten zorgen. Zo werd de Richtlijn 2010/45/EU bepaald. Deze wordt vertaald naar Belgisch recht via twee wetsontwerpen die ingingen op 1 januari 2013 en die een aantal verduidelijkingen en versoepelingen bieden op vlak van elektronische facturen.

1. Elektronische facturen worden gelijkgeschakeld en (fiscaal) op dezelfde manier behandeld.

2. Elektronische facturen zijn rechtsgeldig als de ontvanger aanvaardt dat zijn factuur hem elektronisch wordt toegestuurd. Deze aanvaarding kan impliciet gegeven worden door bijvoorbeeld, de betaling zonder protest door de klant.

3. De uitgever en ontvanger van elektronische facturen moeten de ‘authenticiteit van de herkomst, de integriteit, van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur garanderen vanaf het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt tot het einde van de bewaringstermijn’. De wetgever legt hiervoor geen techniek of formaat op. In de praktijk betekent dit dat je een factuur kan uitschrijven in de vorm van een niet digitaal ondertekend (en niet wijzigbaar) PDF-bestand dat je per e-mail verstuurt. Voorwaarde is dat de uitgever het onmogelijk maakt om de inhoud en herkomst van de factuur te manipuleren. Elektronische facturen na ontvangst manipuleren is schriftvervalsing en belastingfraude.

4. Elektronische facturen kunnen elektronisch bewaard worden, ook buiten het Belgische grondgebied. Dit in tegenstelling tot papieren facturen, die binnen de landsgrenzen dienen te blijven. De bewaartermijn van de facturen - elektronisch of op papier - is 7 jaar geworden.
 

Elektronische facturen zijn populair. Dat is niet verwonderlijk als je denkt aan de talrijke voordelen:


1. Snelheid: elektronische facturen worden sneller afgeleverd en opgevolgd.
2. Kostprijs: elektronische facturen zijn voordeliger doordat tijd en geld bespaard worden (versturen en klasseren van facturen).
3. Efficiëntie: elektronische facturen worden makkelijker verwerkt in het systeem en zijn centraal terug te vinden waardoor er minder fouten gemaakt worden.
4. Duurzaamheid: elektronische facturen zijn milieuvriendelijk (minder drukwerk, papierverbruik en transport).

Een factuur opmaken is één ding. De betaling ervan opvolgen, is weer een andere zaak. Lees ook ‘Tips tegen wanbetalers’ om je debiteurenbeheer te verbeteren.
 

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments