En français svp

En français svp Artikel
1827

Ken je dat? Je krijgt plots een Franstalige aan de lijn. Of je komt een Franstalige collega tegen op kantoor. Hoe houd je het gesprek dan gaande? Vijftig Franse zinnetjes die van pas komen in een gesprek.

Ken je dat? Je krijgt plots een Franstalige aan de lijn. Of je komt een Franstalige collega tegen op kantoor. Hoe houd je het gesprek dan gaande? Vijftig Franse zinnetjes die van pas komen in een gesprek.

 

Wacht daar op ons.

 Attendez-nous là.

 Hebt u honger? (formeel)

 Avez-vous faim? (formel)

 Het is voor u. (formeel)

 C'est pour vous. (formel)

 Wat is het?

 De quoi s'agit-il ?

 Is dat alles?

 C'est tout ?

 Dat is heel vriendelijk.

 C'est très gentil.

 Hoeveel is het?

 C’est combien ?

 Is het ernstig?

 C’est grave ?

 Geen probleem.

 Ce n'est pas grave.

 Zo is het niet.

 Ce n’est pas comme cela.

 Hoeveel kost dat?

 Combien cela coûte ?

 Hoe heet je? (informeel)

 Comment t'appelles-tu ? (informel)

 Hoe gaat het met je? (informeel)

 Comment vas-tu ? (informel)

 Sinds wanneer?

 Depuis quand ?

 Hij is klaar.

 Il est prêt.

 Hij wil daar naartoe gaan.

 Il veut y aller.

 Ik heb al gezegd dat ...

 J'ai déjà dit que...

 Ik wacht op mijn vrienden.

 J’attends mes amis.

 Ik begrijp het niet.

 Je ne comprends pas.

 Ik weet het niet.

 Je ne sais pas.

 Ik zal er zijn op ...

 Je serai à...

 Ik ben aangekomen.

 Je suis arrivé/arrivée.

 Het spijt me.

 Je suis désolé/désolée.

 Ik ben verdwaald.

 Je suis perdu/perdue.

 Ik houd je op de hoogte.

 Je te tiens au courant.

 Ik zal later zijn.

 Je vais être en retard.

 Maak je geen zorgen! (informeel)

 Ne t'inquiète pas ! (informel)

 We praten er later over.

 Nous parlerons plus tard.

 Waar zien we elkaar?

 Où se retrouve-t-on ?

 Waar kunnen we eten?

 Où pouvons-nous manger ?

 Waar is de wc?

 Où sont les toilettes ?

 Waar wil je gaan eten? (informeel)

 Où veux-tu dîner ? (informel)

 Spreekt u Engels? (formeel)

 Parlez-vous anglais ? (formel)

 Helemaal niet.

 Pas du tout.

 Niet voor mij.

 Pas pour moi.

 Kun je me helpen? (informeel)

 Peux-tu m'aider ?

 Waarom niet?

 Pourquoi pas ?

 Kunt u dat herhalen? (formeel)

 Pourriez-vous répéter ? (formel)

 Kan ik dat doen?

 Puis-je faire cela ?

 Wat gebeurt er?

 Qu'est-ce qu'il se passe ?

 Wat raadt u me aan? (formeel)

 Que recommandez-vous ? (formel)

 Wat wilt u doen? (formeel)

 Que voulez-vous faire ? (formel)

 Wie is dat?

 Qui est-ce ?

 Je zult daar naartoe gaan. (informeel)

 Tu vas y aller. (informel)

 Ga weg!

 Va-t'en !

 Kom met me mee! (informeel)

 Viens avec moi ! (informel)


Bron: ElaN Languages

OVER DE AUTEUR

ElaN Languages

ElaN Languages

ElaN Languages is uw expert in gespecialiseerd vertaalwerk en bedrijfsgerichte taaltrainingen.

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments