Evalueer je leveranciers en verbeter zo je werking

Evalueer je leveranciers en verbeter zo je werking Artikel
0

Goede leveranciers verbeteren de kwaliteit van jouw product of dienstverlening en besparen je geld.

Goede leveranciers verbeteren de kwaliteit van jouw product of dienstverlening en besparen je geld.
Toeleveranciers hebben een belangrijke impact op je werking. Van bij de keuze tot na de samenwerking, heb je baat bij een geslaagde selectie en regelmatige evaluatie. 
 
Bedrijven die kwaliteitsmethoden als ISO, HKZ of HACCP naleven, volgen hun leveranciers nauw op. Maar ook zij die niet gecertifieerd zijn, verbeteren hun bedrijfsprocessen dankzij regelmatige leveranciersevaluaties: 
  • aangekochte producten of diensten hebben invloed op je eigen producten en diensten, en dus ook op jouw klantentevredenheid;
  • de juiste materialen en diensten zorgen ervoor dat jouw medewerkers efficiënt en tevreden aan het werk gaan en dus beter presteren;
  • de correcte naleving van afspraken en tijdige levering van kwalitatieve producten tegen de vastgelegde prijs, maken een juiste prijszetting en productieplanning mogelijk, waardoor je je rendabiliteit maximaliseert. 
 

Objectiveer je leveranciersbeoordeling op basis van vooraf bepaalde criteria

De beoordeling van een leverancier gebeurt in functie van de prioriteiten van jouw bedrijf. Factoren als  kwaliteit, tijdigheid en prijs zijn hierbij cruciaal, maar worden aangevuld met elementen als innovatie, duurzaamheid, capaciteit, flexibiliteit, administratie, (financiële) betrouwbaarheid, enz.
 

Plan evaluaties in op vaste tijdstippen 

Uiteraard ga je rond de tafel zitten met je leverancier als de samenwerking fout loopt en je problemen moet oplossen. Maar werk daarnaast ook proactief samen en evalueer je leveranciers regelmatig. Zo kan je tijdig de nodige acties inplannen en je eigen werking verbeteren. Deze evaluaties kunnen jaarlijks, maandelijks, dagelijks of zelfs per order gebeuren, al naargelang de aard en het belang ervan voor jouw business.
 

Opdeling van je leveranciers in functie van producten: 

  • Strategische producten: je werkt met een beperkt aantal kritische leveranciers die je zeer strikt opvolgt gezien hun impact op jouw werking. Je beoordeelt ze frequent op kwaliteit, prijs en specificaties. 
  • Hefboomproducten: zijn prijzig en beïnvloeden dus jouw financiële resultaten. Om de kostprijs te drukken, volg je ze nauw op en zoek je continu naar de laagste prijs (bv. elektriciteit).
  • Knelpuntproducten: zijn moeilijk te verkrijgen, ze worden niet altijd tijdig of in de juiste hoeveelheid geleverd. Ook zij wegen door in jouw werking, dus streef je naar een vlotte samenwerking met regelmatige evaluaties.  
  • Routineproducten: zijn makkelijk te verkrijgen en van lage waarde. Ze eisen minder opvolging en hebben voldoende aan een jaarlijkse evaluatie.
 

Ook voor diensten vergemakkelijken heldere afspraken de evaluatie

Voor de aankoop van diensten zal je duidelijke ‘Service Level Agreements’ of SLA’s afsluiten met je dienstverlener. Dit zijn afspraken waarin je de kwaliteitseisen, maar ook de rechten en plichten van beide partijen beschrijft. Je volgt ze op aan de hand van de afgesproken indicatoren en koppelt sancties aan de niet naleving ervan. 
 
In functie van jouw bedrijfsprocessen, -structuur en -cultuur, kies je een evaluatiemethode die het best bij je past. 
Lijst de kritische leveranciers op en volg ze samen met de andere leveranciers op aan de hand van de template ‘beoordeling van je leverancier’. 
 

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments