Freelance werken zit in de lift

Freelance werken zit in de lift Artikel
0

Waarom is freelancen zo populair, wat zijn de voor- en nadelen en hoe staan bedrijven ertegenover?

Uit cijfers van UNIZO blijkt dat vorig jaar 5,3 % meer Vlamingen kozen voor een carrière als freelancer ten opzichte van 2015. Die stijging zal zich wellicht de komende jaren doorzetten, want freelancen wint aan populariteit en ook het statuut van zelfstandige wordt steeds interessanter.

Freelancers in alle sectoren

In alle takken van de economie duiken de laatste jaren freelancers op, mensen die op zelfstandige basis werken aan opdrachten of projecten. Ze zijn actief als consultant, administratief medewerker, grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus,… en werken voor verschillende opdrachtgevers, lokaal en soms zelfs internationaal. Waar, wanneer en voor wie ze werken, kiezen ze over het algemeen zelf. Ze hebben immers voldoende aan een laptop en een internetverbinding om hun klanten te bedienen.

Meer vrijheid en autonomie

Vooral die vrijheid om te kiezen waar en wanneer je werkt, spreekt steeds meer mensen aan. Als werknemer ben je immers gebonden aan vaste werkuren en een vaste werkplek. Tussendoor snel een boodschap doen, elke dag op tijd de kinderen van school halen, of simpelweg je werk doen op het moment dat jij het meest productief bent, lukt dan ook makkelijker als je je eigen baas bent. Veel freelancers vinden bovendien dat hun werk er interessanter op wordt doordat ze beslissen welke opdrachten ze aanvaarden en hoe ze hun werk precies aanpakken.

Freelancer zijn heeft ook nadelen…

Zoals elke keuze heeft ook die voor een carrière als freelancer nadelen. Doordat je in principe altijd en overal kan werken, kunnen de grenzen tussen werk en privé bijvoorbeeld weleens vervagen. De druk om te presteren is bovendien hoog, want je inkomsten zijn rechtstreeks afhankelijk van het werk dat je aflevert. Bovendien kan je niet rekenen op voordelen die werknemers wel hebben, zoals betaalde vakantie, ouderschapsverlof of een ontslagvergoeding als je plots zonder werk zou vallen.

Sociaal statuut gaat erop vooruit

Anderzijds is het sociaal statuut van zelfstandigen er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan. Zo werd de betaalde moederschapsrust voor zelfstandige moeders in 2017 opgetrokken van acht naar twaalf weken. In het kwartaal volgend op dat van de bevalling, hoef je als zelfstandige moeder ook geen sociale bijdrage te betalen.

Het minimumpensioen voor zelfstandigen is dit jaar met 0,7 procent gestegen, net als dat van werknemers, en bedraagt nu 1.038,87 euro voor een alleenstaande met een loopbaan van veertig jaar. De regering werkt bovendien aan een wetsontwerp dat ook zelfstandigen toelaat om studiejaren af te kopen voor een bedrag van 1.500 euro per jaar. Eén studiejaar levert je als zelfstandige zo een jaarlijkse pensioenbonus van 266,66 euro op.

Tot slot bestaat er sinds kort een speciaal statuut voor student-ondernemers. Jongeren die hun studies combineren met een zelfstandige activiteit, hoeven daardoor geen sociale bijdragen te betalen zolang ze niet meer verdienen dan 6.505,33 euro per jaar.

Bedrijven huren vaker freelancers in

Het blijken echter niet alleen de voordelen van je eigen baas zijn die freelancen zo populair maken. De arbeidsmarkt biedt de laatste jaren ook meer mogelijkheden voor freelancers. Ondernemingen huren bijvoorbeeld steeds vaker freelancers in voor korte opdrachten of om knelpuntfuncties (tijdelijk) in te vullen. Uit de jaarlijkse bevraging van UNIZO bij Vlaamse ondernemers bleek in 2015 dat 28 procent van de ondervraagden van mening was dat het belang van tijdelijke en freelance opdrachten de komende jaren nog verder zal toenemen.

De belangrijkste reden voor ondernemingen om een freelancer in te huren, is de tijdelijke behoefte aan gespecialiseerde kennis, zo blijkt uit een recent Nederlands onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook het tijdelijk opvangen van pieken in de werkdruk bleek volgens die studie een belangrijke reden om een freelancer in te schakelen. Freelancers helpen bedrijven met andere woorden om flexibel in te spelen op marktbehoeften.

Freelancen in de toekomst?

Of tegen 2020 veertig procent tot helft van de beroepsbevolking als freelancer zal werken – zoals sommige Amerikaanse studies beweren – valt moeilijk te voorspellen. Maar het is duidelijk dat freelancen in de lift zit, zowel in België als in het buitenland. Heb je plannen om te starten als freelance office assistant of freelance projectmedewerker bij Bright Plus Outsourcing Solutions, dan zou dit dus weleens het ideale moment kunnen zijn.

Lees ook:

Zelfstandige assistant, iets voor jou?

Freelancer aan het werk: thuis, op café of bij de klant?

Hoe red je jezelf als gedetacheerde tijdens de eerste dagen?

Coworking: een nieuwe manier van (net)werken

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments