Hoe ga je om met het personeel bij overnames?

Hoe ga je om met het personeel bij overnames? Artikel
0

Een bedrijfsovername is een complexe aangelegenheid, die heel wat facetten inhoudt. Hoe ga je hiermee om?

Een bedrijfsovername is een complexe aangelegenheid, die heel wat facetten inhoudt. Technische, financiële, fiscale en juridische, maar ook en vooral menselijke en culturele.

De overname is maar succesvol als het personeel van beide organisaties overtuigd is van de integratie en nieuwe bedrijfsstrategie. Hoe ga je hiermee om? 

Een bedrijfsovername impliceert meestal een personeelsoverdracht. Of het nu om een aandelentransactie of een activa/passiva transactie gaat, de medewerkers gaan over naar de overnemer en worden geconfronteerd met heel wat vragen. Ook de werknemers van de overnemer stellen zich vragen. Hun organisatie verandert evenzeer en ook zij verdienen als ambassadeurs van de organisatie de juiste aandacht om de continuïteit te verzekeren.
 

Beide bedrijven informeren en consulteren hun medewerkers

Bij de overname geldt het principe van verplichting tot informeren en consulteren voor beide partijen. Dit gebeurt in overeenstemming met de sectorale cao, zowel schriftelijk als mondeling. De ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging en medewerkers zelf, worden geïnformeerd over de juridische, economische of sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers en de overwogen maatregelen.

De rechten en plichten van het personeel blijven behouden, toch rijzen er heel wat vragen


Ook al blijven bij de bedrijfsoverdracht alle rechten en plichten van het overgenomen personeel behouden (individuele en collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement en de gebruiken), toch zullen de medewerkers zich heel wat vragen stellen bij hun jobzekerheid. En dit op alle niveaus. De overname leidt immers onvermijdelijk tot een nieuwe organisatiestructuur.

Aan de hand van een personeelsscan kan je het aanwezige talent in kaart brengen om zo tot een sterke organisatiestructuur te komen. Voorzie overleg, vorming, begeleiding en aanmoedigende maatregelen voor je medewerkers. Identificeer sleutelfiguren die onmisbaar zijn in het integratieproces, investeer in hen en betrek hen intensief.

Een continue en open communicatie maakt het verschil


Iedere overname roept weerstand op, vaak met een negatieve impact op de werknemerstevredenheid en productiviteit. Vragen en onzekerheid over plaats van tewerkstelling, verantwoordelijkheden, functies … zorgen voor verwarring en interne focus. Communiceer daarom op vaste tijdstippen, geef een realistisch beeld van de diverse milestones in de integratie en de gevolgen ervan.


Houd rekening met de culturele verschillen


Deze zitten diep geworteld en kan je niet zomaar veranderen. De nieuw samengestelde organisatie begint aan een verse jaartelling: beide bedrijven slaan het blad om en beginnen samen aan een volgend hoofdstuk in hun verhaal. Door regelmatig over kleine dan wel grote successen te communiceren en de samenwerking concreet te stimuleren, zullen de medewerkers voelen dat zij gerespecteerd worden en dat alles in het werk wordt gesteld om efficiëntie en waarde toevoeging te realiseren.

Wat zou je nog adviseren? Heb je dit al meegemaakt?

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments