Hoe het succes van SSC-structuren uitleggen?

Hoe het succes van SSC-structuren uitleggen? Artikel
0

Samenwerkingsverbanden en kennisdeling winnen aan belang. SSC’s passen perfect binnen dit plaatje en zijn volgens onderzoek van We Assist You een stijgende trend. Waarom?

Zoals bevestigd in recent onderzoek en beschreven in de White Paper ‘Het assistantberoep’ van Bright Plus, zijn Shared Services Centers een stijgende trend in de toekomst.
 
Krachten bundelen, efficiëntie verhogen, kosten drukken … Shared Services Centers of SSC’s verzamelen gemeenschappelijke administratieve en ondersteunende diensten, en verhogen zo de slagkracht van de bedrijven die er een beroep op doen.
 
Een SSC kan deel uitmaken van een groep zoals Bright Plus behoort tot USG People en ondersteund wordt door het dienstencentrum USG People Belgium. Maar de SSC-diensten kunnen ook aan een externe leverancier uitbesteed of geoutsourcet worden.
 
Diensten die vaak ondergebracht worden binnen een SSC:
  • Aankoop en facility,
  • Finance, credit & collection,
  • Helpdesk, training,
  • HR, personeelsadministratie, fleet,
  • ICT,
  • Legal, risk & insurance,
  • Logistiek,
  • Research & development,
  • Corporate communicatie en marketing.
 
Voordelen voor het SSC om hun diensten gebundeld ter beschikking te stellen:
1.     Doorgedreven expertise van de medewerkers in ieder vakdomein;
2.     Continue kwaliteitsverbetering van de dienstverlening;
3.     Efficiënte inzet van de medewerkers en systemen, wat de bedrijfsprocessen optimaliseert;
4.     Voordelen van schaalgrootte en dus kostenverlaging (tot 50%);
5.     Resultaatverantwoordelijkheid: duidelijke service level agreements (SLA’s) en key performance indicators (KPI’s) die formeel nagestreefd en opgevolgd worden.
 
Voordelen voor operationele bedrijven die een beroep doen op een SSC:
1.     Kans om een beroep te doen op de beste dienstverlening tegen een zo laag mogelijke prijs.
2.     Focus op de eigen (commerciële) missie en hoofdactiviteiten van de organisatie, wat een verregaande efficiëntieverhoging mogelijk maakt.
3.     Ruimte voor innovatieve diensten dankzij de expertise en input van het SSC.
 
Zet een succesvolle samenwerking op met deze tips:
1.     Creëer een ‘ons’-gevoel aan de hand van een gemeenschappelijk leiderschap en beschouw de SSC-diensten en operationele bedrijfsactiviteiten als evenwaardig. Streef samen naar een klantgericht resultaat.
 
2.     Stimuleer onderlinge afspraken en samenwerking: vermijd dat de leidinggevenden van de operationele bedrijven en het SSC het gevoel zouden hebben dat zij een stuk autonomie of directe invloed missen. Maak daarom onderlinge afspraken en zorg ervoor dat het topmanagement deze samenwerking mee opvolgt.
 
3.     Breng de gestandaardiseerde diensten van het SSC in kaart aan de hand van een producten- en dienstencatalogus. Zo kunnen alle partijen de gewenste dienstverleningsvormen bepalen.   
 
4.     Spreek duidelijke resultaatsverbintenissen af: concrete prestatie-indicatoren maken het voor alle partijen mogelijk om de resultaten correct op te volgen en indien nodig bij te sturen. Afspraken rond de te behalen resultaten en een permanente communicatie zijn cruciaal.
 
5.     Bepaal en heldere en gedragen prijszetting: operationele bedrijven klagen regelmatig over de (te) hoge prijs van de SSC-diensten doordat ze onvoldoende inzicht hebben in de kosten van het SSC en zijn investeringen in innovatie en kwaliteitsverbetering. Transparantie over de samenstelling van deze kosten en investeringen, is bovendien noodzakelijk voor het operationele bedrijf om zelf tot een juiste prijsbepaling te komen.
 
 
Interessant?
Lees dan ook zeker deze artikels:
 

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments