Hoeveel digitale privacy heb jij op je werk?

Hoeveel digitale privacy heb jij op je werk? Artikel
0

De Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten zouden in het geheim Google en Yahoo afgetapt hebben.

Is Big Boss watching you?
Hoeveel digitale privacy heb jij op je werk?

De Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten zouden in het geheim Google en Yahoo afgetapt hebben. En e-mailverkeer gecontroleerd hebben. Hoe zit dat op het werk? Mag je werkgever jouw digitale doen en laten controleren? Of mag jij – in opdracht – de mailbox van je collega’s openen?

Werkgevers hebben het recht om na te gaan of hun personeelsleden tijdens de werkuren effectief aan het werk zijn. Ze mogen controleren of surfende werknemers hun pc, laptop of smartphone niet voor privéredenen misbruiken. Maar: de Belgische privacywetgeving beperkt de controlemogelijkheden. En het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de grondwet bepalen dat elke werknemer recht op privacy en privécommunicatie, ook tijdens de werkuren. Ook de werkcomputer en de daarin bewaarde informatie, maken deel uit van de persoonlijke levenssfeer en zijn als dusdanig beschermd.

Wat mag

Je baas mag je professionele mailverkeer en je privémails controleren, of je internetgebruik in kaart brengen. Hij mag het aantal mails dat je verstuurt op te lijsten of te meten hoeveel tijd je op het internet doorbrengt. Alleen: hij mag dat niet onaangekondigd en/of onafgebroken doen. En hij heeft er jouw expliciete toestemming voor nodig.

Wat niet mag

De inhoud van de verstuurde of toegezonden mails mag je baas dan weer niet lezen. Tot jij de mail zelf opent, valt de inhoud ervan onder het briefgeheim. Jouw e-mails onderscheppen mag hij ook al niet. Zonder jouw toestemming mag je baas geen lijst aanleggen van websites die je bezoekt, of documenten inkijken die je op de harde schijf van je (bedrijfs)pc bewaart. Bezwarend materiaal opslaan, en aanwijzen wie daartoe toegang heeft, is ook aan strenge voorwaarden gekoppeld.

De mailbox van een ex-collega

Vraagt je baas je om de mailbox van een ex-collega in te duiken? Zijn e-mails te raadplegen, gebruiken of doorzenden? Dan heb je ook daar de ondubbelzinnige toestemming van die collega voor nodig. Best vraag je hem dus – voor hij vertrekt - zijn mailbox op te kuisen, en relevante professionele mails naar je door te sturen. Is dit praktisch onhaalbaar? Zorg dan voor zijn schriftelijke toestemming.

Hoger belang

Is er sprake van een hoger belang - zoals het voorkomen van diefstal, surfen naar kinderpornosites of verhinderen van informatieoverdracht aan concurrenten? Dan kan een rechtbank een onrechtmatige controle door de vingers zien.

Controle? Zet het op papier

Volgens de arbeidswetgeving mag je werkgever controle uitoefenen op jouw werk. Hij moet dit wel expliciet in het arbeidsreglement, het contract of de cao vermelden. Zo schrijft de cao 81 voor dat de werkgever eerst een globaal onderzoek moet doen. Zijn er concrete aanwijzingen dat er iets verkeerds aan de hand is? Dan pas mag pas hij naar de inhoud kijken.

 

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments