Leid je sponsoring in goede banen

Leid je sponsoring in goede banen Artikel
0

Sponsoring is vanuit PR-standpunt één van de instrumenten bij uitstek om je imago te ondersteunen en om je engagement naar de maatschappij te tonen. Iedere sponsoring kost geld en vraagt dan ook een doordachte aanpak. Hoe ga je ermee aan de slag?
 
Sponsoring is een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen dat gericht is op een win-win voor alle partijen: de sponsor geeft geld, goederen of diensten in ruil voor publiciteit en/of omzetvergroting. Veel voorkomende vormen van sponsoring zijn sport- en cultuursponsoring. Maar ook mediasponsoring, onderwijs- en onderzoeksponsoring of samenwerking rond maatschappelijke projecten komen aan bod.
 

Strategische aanpak van sponsoring
 

Sponsoring wordt geïntegreerd binnen het (marketing)communicatieplan en krijgt vorm door een sponsorbeleid. Hierbij bepaal je duidelijk welk doel je nastreeft: naambekendheid, imagoverbetering, prestige, relatiebeheer, goed burgerschap, employer branding, omzetverhoging … Steeds in lijn met je bedrijfswaarden en -cultuur.
 
Sponsoring kost geld. Niet alleen door de financiële bijdrage die je toezegt, maar ook door de aanvullende goederen, diensten of acties in natura, door de kosten van marketing, PR of catering, maar ook door de tijd die je erin investeert. Bepaal daarom van meet af aan welk aandeel sponsoring kan vertegenwoordigen in het totale communicatieplan en zie toe op een strikte naleving van je budget.
 

Formaliseer je sponsoring in een overeenkomst
 

Bij een sponsorovereenkomst sluit je net zoals bij iedere andere overeenkomst, schriftelijk een contract af. Zo is iedereen op de hoogte van de procedures en afspraken, en kan er achteraf geen discussie ontstaan.
  • specificeer het doel van je sponsoring,
  • bepaal duidelijk de prestaties en tegenprestaties,
  • leg de planning en deadlines van de acties vast,
  • spreek af of je al dan niet exclusiviteit voor je sector wenst,
  • bereken de waarde van de verschillende prestaties zodat je het totaalbudget kent,
  • spreek af welke bedragen wanneer betaald zullen worden.
 
Als je efficiënt wilt sponsoren dan heb je baat bij een langere looptijd. Maak afspraken of neem opties, zonder je vast te pinnen aan een (te) langlopend contract dat zwaar kan wegen op het communicatiebudget als het even wat minder goed gaat.
 
Als jouw sponsoring een maatschappelijk doel heeft, neem dan deze activiteit ook op in het jaarverslag, op je website of via andere communicatiekanalen. Het is een belangrijk aspect van je corporate en employer branding.
 
Als assistant krijg je heel wat vragen tot sponsoring. Hoe ga jij hiermee om?

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments