Projectmanagement: Hoe werk jij met PRINCE2 of Scrum?

Projectmanagement: Hoe werk jij met PRINCE2 of Scrum? Artikel
0

Wat zijn de meest gebruikte projectmanagementmodellen? En hoe werk jij ermee? Een inleiding in PRINCE2 en Scrum

Projectmanagement - een inwijding in PRINCE2 en Scrum 

Een dienst op poten zetten, een product lanceren, of bedrijfssoftware ontwikkelen en implementeren? Om een complex project tot een succesvol einde te brengen, moet je een gepast managementmodel kiezen. Vandaag wordt vaak de flexibele methodes PRINCE2 of Scrum gebruikt. Maar wat zijn ze? En hoe werk jij met ze? Met dit overzicht ben jij meteen met je manager mee. 

Scrum

Scrum is een flexibele projectmanagementmethode die oorspronkelijk gebruikt werd om nieuwe softwareproducten te ontwikkelen en te implementeren. 

  • Korte sprints. Met Scrum lever je in korte sprints van 1 tot 4 weken deelproducten op die werken. Zo kun je als team onderweg wendbaar inspelen op veranderingen. Scrum is daarom ideaal bij producten waarvan de klant of de gebruiker nog niet goed weet wat hij wil. Of wanneer een prototype de basis moet vormen voor verdere ontwikkelingen.
  • Teamwerk primeert. Bij de Scrum-methode is een goede samenwerking van het team cruciaal. Multidisciplinaire teams werken nauw met elkaar samen - vaak in één ruimte. De projectmanager wordt Scrum-master genoemd. Hij of zij houdt het team scherp. De Scrum-methode geeft vrijheid aan de teamleden, maar vraagt toewijding en zelfmanagement: de leden kiezen hun taken zelf van de Task Board, maar moeten ze zelfstandig plannen en afwerken.
  • Heldere communicatie faciliteren. Als assistant van een Scrum-master zorg je dat de communicatie tussen de teamleden vlot loopt. Je organiseert de frequente overlegmomenten, je centraliseert alle werkmiddelen en documenten op een plek waar alle teamleden digitaal kunnen samenwerken, en spoort hen aan hun voortgang en kosten door te geven. Je helpt je manager het budgettaire overzicht te houden. 

PRINCE2

PRINCE2 (PRoject iN Controlled Environments) is een flexibele methodiek om projecten van welke omvang of complexiteit ook te managen. De PRINCE2-methode bestaat uit zeven principes, zeven thema's en zeven processen. Alle principes moeten vervuld zijn. 

  • In fases naar het eindresultaat De PRINCE2-methode is meer gestructureerd: het werkt een project fase per fase af en houdt de vooropgestelde doelstellingen voor ogen. Het te bereiken eindproduct wordt in deelproducten opgedeeld, en alle voorwaarden ervoor worden beschreven. Op basis daarvan wordt een takenlijst opgesteld. Er is weinig ruimte voor veranderingen onderweg en projectdoelen worden efficiënt en gestructureerd gehaald.
  • Heldere en gestuurde taakverdeling. Iedereen weet wat hij wanneer moet doen. De projectmanager heeft een sturende rol. Samen met zijn teammanager plan hij de verschillende fases, wijst verantwoordelijkheden toe en superviseert. Een teamlid krijgt verantwoordelijkheden en speelruimte. Dreigt hij of zij die ruimte te overschrijden? Dan grijpt het hogere managementniveau in.
  • Overzicht bewaren. Als assistant van je projectmanager zorg jij dat hij of zij het overzicht bewaart en help je hem of haar om teamleden aan te sturen en aan hun verantwoordelijkheden en deadlines te herinneren. Ook hier is een goede interne communicatie cruciaal – zorg dus voor een digitale samenwerkingsomgeving en faciliteer frequente overlegmomenten. 

Lees ook 

De centrale rol van de assistant binnen het projectteam
Het projectdossier als succesfactor
Vijf stappen die van je project een succes maken
De voordelen van op projectbasis te werken

 

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments