Splits tekst over verschillende kolommen met de Excel-wizard

Splits tekst over verschillende kolommen met de Excel-wizard Artikel
0

Excel biedt heel wat functionaliteiten om handig en snel met gegevens te werken. Zo biedt het programma ook een wizard om tekstbestanden of lijsten in csv-formaat om te zetten naar kolommen zodat je ze overzichtelijk en gestructureerd kan gebruiken.

Ga als volgt aan de slag:

Klik op het tabblad data / gegevens en kies vervolgens waar je de externe gegevens gaat ophalen, in dit geval From Text / Uit tekst:

Selecteer het csv-bestand en klik op Import / Gegevens ophalen:

De Wizard Text Import / Tekst importeren opent zich en stap 1 van 3 verschijnt:

- Stap 1: Kies op welke manier de gegevens gescheiden zijn: een Fixed width / vaste breedte of Delimited / Gescheiden via een bepaald teken zoals puntkomma of tab:

Kies Delimited / Gescheiden en klik op Next / Volgende.
Meestal vormen tekens de scheiding tussen velden.

- Stap 2: Duid één of meerdere scheidingstekens aan in de lijst: tab, (punt)komma, spatie of eventuele andere tekens. De wizard geeft onderaan steeds een voorbeeld weer.

- Stap 3: In deze laatste stap kan je het gegevenstype instellen per kolom. Je zou deze stap ook kunnen overslaan en achteraf invullen, maar het is zeker handig om nu al bijvoorbeeld de juiste datumopmaak aan te duiden.

Klik op Finish / Voltooien. Je kan nu kiezen waar de gegevens geplakt mogen worden: welke cel in het bestaande blad of in een nieuw blad.

Via de knop Properties / Eigenschappen kan je de verbindingseigenschappen instellen om bijvoorbeeld automatisch elk uur de lijst te vernieuwen. Ook dit kan je achteraf nog instellen of zelfs uitschakelen.

De lijst wordt geïmporteerd en ziet er als volgt uit:

Vervolgens kan je er via Format as Table / Voeg tabel in voor zorgen dat de tabel wordt herkend als Excel-tabel, wat zeker zijn voordelen heeft! Bijvoorbeeld:

a) Het bereik wordt automatisch aangepast als je rijen en kolommen toevoegt of verwijdert.

b) Je kan een automatische totaalrij inschakelen.

c) De filter wordt opgezet.

d) Als je kolommen met functies en berekeningen toevoegt, worden deze automatisch op de volledige kolom toegepast.

Bron: Xylos

OVER DE AUTEUR

OASE by Xylos

OASE by Xylos

Xylos is marktleider op het vlak van eindgebruikersopleidingen. De afgelopen 30 jaar hebben wij meer dan 450.000 kenniswerkers opgeleid in grote en kleine bedrijven. Xylos heeft recent voor de 8ste keer op rij het Qfor kwaliteitsstatuut behaald, deze keer zelfs met een maximumscore. OASE is het online videoplatform van ICT-dienstenbedrijf Xylos. Het platform richt zich op bijscholing van de meest frequente Office-toepassingen. Op het platform vind je meer dan 1000 korte video’s terug, die gemaakt zijn door experts en maandelijkse webinars.

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments