Stress op de werkvloer

Stress op de werkvloer Artikel
0

Waar komt het vandaan?!

Volgens studies is bijna 80% van alle medische kosten rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van stress. Ook op de werkvloer zorgt stress ervoor dat je minder goed gaat presteren, en misschien zelfs af en toe moet thuisblijven om te herstellen.

Maar waar komt deze stress vandaan? Wat zijn de oorzaken? Een overzicht!
 

1.  Hoeveelheid werk

Werknemers geven aan dat ze meer te kampen hebben met stress bij een te hoge of een te lage workload. Probeer je taken dus zo goed mogelijk te verspreiden en een degelijke planning te voorzien.

2.  Constante onderbrekingen

Onophoudelijke telefoontjes, mail na mail die binnenkomt, last-minute aanvragen van je managers, … allemaal factoren die bijdragen tot stress. Probeer momenten in te lassen waarbij er niet teveel afleiding is, pas dan kan je complexe taken tot een goed einde brengen.

3.  Permanente onzekerheid

Stress neemt snel toe als je geconfronteerd wordt met nieuwe eisen en procedures. Om deze stressveroorzakende factoren te beperken is het best bij interne communicatie (intranet, e-mail, enz.) voldoende informatie te geven over nieuwe procedures.

4.  Gebrek aan eerlijkheid en vertrouwen

Een gebrek aan eerlijkheid en vertrouwen creëert een omgeving waarbinnen ongewenst gedrag mogelijk wordt, en dus ook extra stress. Probeer een open bedrijfscultuur te handhaven om dit te voorkomen.

5.  Vage richtlijnen

Heb jij ook duidelijke richtlijnen nodig om je job goed te kunnen uitoefenen? Een gebrek aan een duidelijke focus binnen het bedrijf of de afdeling leidt tot onzekerheid en ondermijnt het zelfvertrouwen van werknemers. Dit resulteert vaak in extra stress.

6.  Onzekerheid over tewerkstelling

Als werknemer wil je weten waar je aan toe bent. Regelmatige evaluaties geven een houvast. Zijn er geruchten over overnames ed., speel hier dan meteen op in en vraag tijdig naar informatie.

7.  Gebrek aan feedback

Over het algemeen willen mensen weten hoe ze presteren. Consistente, schriftelijke, mondelinge en persoonlijke feedback is noodzakelijk! Krijg je dit niet, vraag er dan zeker achter!

8.  Geen appreciatie

Het is belangrijk te weten dat je werk op prijs gesteld wordt. De beste manier om dit te achterhalen is door feedback te vragen. Denk er ook aan dit spontaan voor je medewerkers te doen: zeg hen duidelijk wat hun bijdrage voor jou en voor het bedrijf betekent!

9.  Te weinig communicatie

Slechte communicatie kan leiden tot verminderde prestaties en meer stress. Communicatie op de werkvloer moet van twee richtingen kunnen komen (niet enkel éénrichtingsverkeer onder de vorm van memo’s vanuit het management), waardoor iedereen voeling heeft met de gehele organisatie en zich betrokken voelt.

10.  Gebrek aan controle

Stress op de werkvloer is het hoogst wanneer je het gevoel hebt geen controle te hebben over je eigen situatie. Het is belangrijk de mogelijkheid te krijgen om je uit te spreken over veranderingen en werksituatie, en dat er echt geluisterd wordt naar je opmerkingen.

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments