Tips en tricks voor het gebruik van afbeeldingen in een Word-document

Tips en tricks voor het gebruik van afbeeldingen in een Word-document Artikel
0

Zo plaats je afbeeldingen op een gepaste manier tussen je teksten in Word.

Afbeeldingen versterken je boodschap, zeker in tekstdocumenten. Voorwaarde hierbij is dat je ze op een gepaste manier verwerkt!

Word biedt je verschillende standaard functionaliteiten:

1. Layout Options

Voeg een afbeelding in je tekst toe (via Insert / Invoegen - Picture / Afbeelding of Copy / Paste) en klik erop om de tekstterugloopkeuzemogelijkheden te zien.

Het Layout Options-keuzescherm verschijnt dan naast de afbeelding: 

 • Inline with Text / Afbeelding in tekstregel

Wanneer je een afbeelding in Word toevoegt, verschijnt de afbeelding standaard in In Line with Text-modus. Dit betekent dat de foto op de tekstlijn toegevoegd wordt.

Als je foto niet groter is dan de tekst dan valt dit niet op, zoals in dit voorbeeld:

Maar wanneer de foto meer ruimte inneemt dan de tekst en je lijn hoog is, dan zie je het resultaat alsof de lijn naar onder geschoven is. De Inline-modus past immers de hoogte van de lijn aan om de foto erin te laten passen en je krijgt de indruk dat de foto de lijn naar beneden duwt. Dit zie je trouwens ook op het icoon In Line with Text: 

 

 • With Text Wrapping / Afbeelding om kader

Deze verschillende keuzemogelijkheden zorgen ervoor dat de foto niet op een tekstlijn staat. De foto is nog wel aan een tekstlijn verbonden, maar staat niet op de lijn zelf.

De verbinding wordt aangeduid met een anker-icoon. Klik op de foto om het anker te zien verschijnen. 

De verschillende opties hierbij zijn, van links naar rechts en boven naar onder:

Opnieuw tonen de iconen wat er met de tekst rond de foto gebeurt. Zo zijn de 2 laatste opties redelijk vanzelfsprekend: de tekst loopt door maar de foto staat op of onder de tekst.

 • Square zet een kader rond het beeld: stel dat je een driehoek toevoegt, dan zal de tekst in vierkant gezet worden;
 • Tight volgt de contouren van de afbeelding;
 • Through plaatst, waar mogelijk, tussenin tekst;
 • Top and Bottom maakt leegruimte voor de afbeelding waar geen tekst op gezet kan worden.

2. Layout Position

De Layout Position of positie is een ander belangrijk aspect. Deze is enkel mogelijk in combinatie met Text Wrapping, dus niet met Inline afbeeldingen waar de positie van de afbeelding bepaald wordt door de lijn en de plaats op de lijn.

Text Wrapping plaatst de afbeelding op een Plaats / Position op het blad. Hierbij zijn een aantal keuzes mogelijk:

1. Klik op de afbeelding en klik op het Layout Options / Indelingspositie icoon dat naast de foto verschijnt.

2. Klik nu op See More… / Meer… om het opmaakvenster te openen.

3. Klik op het tabblad Position / Positie.

Kijk naar de 2 eerste blokken: deze hebben betrekking op de Horizontale en Verticale plaatsing van de afbeelding. Beide delen hebben gelijkaardige opties:

 • Alignment / Uitlijning: de plaatsing, uitgelijnd op:
  • Horizontaal: links, gecentreerd of rechts;
  • Verticaal: bovenaan, midden, onderaan, binnenzijde of buitenzijde;
  • En ten opzichte van / relative to, waarbij de belangrijkste elementen in het vet staan:
   • Margin / Marge
   • Page / Pagina
   • Column / Kolom
   • Character / Teken
   • Left Margin / Linkermarge
   • Right margin / Rechtermarge
   • Inside Margin / Binnenmarge
   • Outside Margin / Buitenmarge
 • Absolute Position / Absolute positie: is de positie afgemeten in cm t.o.v. de marges en pagina. En dus altijd op die afstand rechts of onder het onderdeel.
 • Relative Position / Relatieve positie: is de positie afgemeten in percentage, dus percentueel in opzicht van de totale afmetingen, t.o.v. de marges en de pagina.
 • Book layout / Boekindeling: is van toepassing op de horizontale uitlijning voor booklet formaat: binnenkant of buitenkant van de marge of pagina.

3. Text Wrapping / Tekstterugloop

Aan de hand van de tekstterugloopmogelijkheden kan je aangeven hoe je je tekst ten opzichte van je afbeelding wenst te plaatsen.

Zo zie je onderaan de Distance From Text / Afstand tot tekst-opties. Hierbij bepaal je hoe ver de tekst van je afbeelding staat als er een Wrapping toegepast wordt.

Een handige truc: gebruik tabellen

Plaats een afbeelding in een tabel en verberg de randen van de tabel om bij het afdrukken een onzichtbaar kader te krijgen waarmee je foto’s altijd naast, boven of onder de tekst kan zetten.

Maak gebruik van Merge Cells / Cellen samenvoegen om tekst creatief te plaatsen ten opzichte van andere lijnen en afbeeldingen.

Het vraagt een beetje creatief knip- en plakwerk van tekst en wat handigheid met tabellen, maar het resultaat is een veel “stabielere” toevoeging van foto’s.

Zie hier een voorbeeld van het resultaat:

En nu met de tabel zichtbaar gemaakt:

Bron: Xylos

OVER DE AUTEUR

OASE by Xylos

OASE by Xylos

Xylos is marktleider op het vlak van eindgebruikersopleidingen. De afgelopen 30 jaar hebben wij meer dan 450.000 kenniswerkers opgeleid in grote en kleine bedrijven. Xylos heeft recent voor de 8ste keer op rij het Qfor kwaliteitsstatuut behaald, deze keer zelfs met een maximumscore. OASE is het online videoplatform van ICT-dienstenbedrijf Xylos. Het platform richt zich op bijscholing van de meest frequente Office-toepassingen. Op het platform vind je meer dan 1000 korte video’s terug, die gemaakt zijn door experts en maandelijkse webinars.

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments