Tips voor de Franse zakenbrief

Tips voor de Franse zakenbrief Artikel
0

Nuttige tips voor het opstellen van een Franse zakenbrief!

Een brief schrijven in een andere taal is geen sinecure. We geven je tips mee om het vlotter te laten verlopen.

 1. Gebruik steeds de ‘vous’-vorm in een zakelijke brief.
 2. Brieven die uitgaan van een bedrijf worden steeds worden vanuit de ‘nous’-vorm geschreven. Enkel als het om een persoonlijke brief gaat kan je opteren voor de eerste persoon enkelvoud, de ‘je’-vorm.
 3. Gebruik van accenten bij hoofdletters. Bij een hoofdletter hoef je geen accent te plaatsen. Maak, om vergissingen te voorkomen, enkel een uitzondering voor eigennamen.
 4. Achternamen in hoofdletters. Zowel in het briefhoofd als in de tekst moeten achternamen steeds volledig in hoofdletters worden geschreven.
 5. Spaties voor leestekens. Bestaat het leesteken uit meer dan één element (dubbelepunt, puntkomma, uitroepteken, enz.), dan moet dit voorafgegaan worden door een spatie.
 6. Het gebruik van ‘euro’ in een tekst. Als afkorting plaats je het euroteken (€) voor het bedrag, of de vermelding EUR na het bedrag. Schrijf je ‘euro’ voluit, dan gebruik je de meervoudsvorm ‘euros’ als het om meer dan 1 euro gaat.
 7. Woorden gevolgd door een komma. Enkele woorden moeten steeds gevolgd worden door een komma. Daaronder vallen: cependant, or, en conséquence en sauf complications.
 8. Gebruik ci-joint en ci-inclus. Deze constructies zijn onveranderlijk indien ze als bijwoord fungeren in de zin. Vb.: Vous trouverez ci-joint une copie de cette lettre. Gebruik je ze echter als bijvoeglijk naamwoord, dan kan je ze verbuigen. Vb.: Vous lirez également la lettre ci-jointe à …
 9. Belangrijkste leveringstermijnen. Het gebruik van leveringstermijnen in het Frans is niet eenvoudig. We geven je voor de duidelijkheid de meest voorkomende mee:
  a. Over een week: dans une semaine, sous huitaine, dans les huit jours ouvrables, dans huit jours.
  b. Binnen een week: dans la semaine, dans les huit jours.
  c. Over twee weken: d’ici quinze jours, sous quinzaine.
  d. Binnen twee weken: dans les quinze jours.
  e. 60 dagen na ontvangst: à 60 jours de date de réception.
  f. Binnen 10 dagen na datum van levering: dans les 10 jours de date de livraison.
  g. Gebruik bij twijfel een datum in plaats van een termijn:
  i. Nous vous livrerons le 10 mars au plus tard.
  ii. Vous recevrez votre commande avant le 11 mars.
   
 10. Afsluitende beleefdheidsformule. Dit is een belangrijk deel van de Franse zakenbrief. Herhaal steeds de aanspreektitel uit de aanhef. Een aantal voorbeelden:
 • Klassiek
  Je vous prie d’agréer, <aanspreektitel>, mes (of: nos) salutations distinguées,
  Veuillez agréer, <aanspreektitel>, nos (of: mes) sentiments distinguées, 
 • Zeer beleefd
  Nous vous prions d’agréer, <aanspreektitel>, l’expression de nos sentiments respectueux (et dévoués)..
  Je vous prie de croire, <aanspreektitel>, à l’expression de mon respectueux dévouement.
 • Zeer vriendelijk
  Recevez, cher Monsieur, mes cordiales salutations,
  Recevez, chère Madame, mes sentiments les plus cordiaux,
 • Modern (kortaf)
  Recevez, Monsieur, nos (of: mes) salutations distinguées.
  Agréez, Monsieur, nos (of: mes) salutations distinguées.
   

11.   Afkortingen voor eigennamen. Volgende afkortingen kunnen enkel gebruikt worden als ze gevolgd worden door een eigennaam. Let wel: deze afkortingen mogen nooit gebruikt worden in de aanhef of slotformule van een brief, of in combinatie met de naam van de bestemmeling.

 • M Monsieur
 • MM Messieurs
 • Mme Madame

12.     Andere mogelijke afkortingen.

 • Cie Compagnie
 • Ets Etablissements
 • Sté Société
 • S.A. Société anonyme
 • R.A.R.L. Société anonyme à responsabilité limitée
 • BP Boîte postale
 • cc copie conforme
 • ccc copie certifiée conforme
 • N°, n° numéro
 • N/ notre, nos
 • V/ votre, vos
 • Circ. circulaire
 • P.J. pièce(s) jointe(s)

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments