Vakantiegeld: zo zit de vork in de steel

Vakantiegeld: zo zit de vork in de steel Artikel
24334

De zomer staat voor de deur: tijd om te dromen van een welverdiende vakantie. En ook tijd om jouw vakantiegeld onder de loep te nemen.

De zomer staat voor de deur: tijd om te dromen van een welverdiende vakantie. Ook tijd om alvast een budget te reserveren om je wilde plannen waar te maken. Waarschijnlijk ontvang je binnenkort jouw vakantiegeld. Maar wat is dat vakantiegeld eigenlijk? Wanneer heb je er recht op? En wat als je van job verandert?

Wat is vakantiegeld?

Als bediende ontvang je jaarlijks ‘enkelvoudig’ en ‘dubbel’ vakantiegeld van je werkgever.
  • Enkelvoudig vakantiegeld is het loon dat je voor jouw betaalde en wettelijk toegekende vakantiedagen krijgt.
  • Dubbel vakantiegeld is een premie, bedoeld om bijkomende vakantie-uitgaven te dekken.

Wanneer heb je er recht op?

Om vakantiegeld te ontvangen, moet je in het afgelopen jaar, het ‘vakantiedienstjaar’, in loondienst zijn geweest. Het aantal werkdagen dat je in dat jaar presteerde, dient als basis om het aantal verlofdagen en het exacte bedrag te berekenen.
Meestal keren werkgevers het in mei of juni uit.

Hoeveel bedraagt je vakantiegeld?

Je werkgever maakt een berekening op basis van je brutoloon en het aantal gewerkte maanden.
  • Enkelvoudig vakantiegeld  = het vast loon loopt gewoon door tijdens de vakantie. Bij een variabel loon rekent men met een daggemiddelde van het loon van de twaalf maanden die de berekeningsmaand voorafgaan.
  • Dubbel vakantiegeld =  92 % van het bruto maandloon van de maand waarin de vakantie ingaat. Als je minder dan 12 maanden hebt gewerkt, dan wordt je premie proportioneel berekend. Heb je bijvoorbeeld 8 maanden gewerkt, dan levert dat 8/12ste van je dubbel vakantiegeld op.

Wat wordt ingehouden?

Op vakantiegeld betaal je belastingen. Daarnaast wordt eveneens een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07% op het enkel vakantiegeld en 12,07 % op het dubbel vakantiegeld ingehouden.

Op hoeveel dagen heb je recht?

Het aantal betaalde verlofdagen hangt af van hoeveel je als bediende in het afgelopen jaar werkte. De berekening is gebaseerd op een zesdagenstelsel: wie 6 dagen per week werkt, krijgt 2 verlofdagen per maand, dus 24 dagen per jaar.
Wie 5 dagen werkt, krijgt 5/6 van 24, dus 20 dagen. Wie 4 dagen werkt, krijgt 4/6 van 24, dus 16 verlofdagen. In beide gevallen zijn dat 4 volle vakantieweken.
 
Voor de volledigheid: ziektedagen, wettelijke feestdagen en afwezigheid als gevolg van educatief verlof worden nooit als jaarlijkse vakantiedagen beschouwd.

Ontslagen of van job veranderd?

Loopt je contract bij een werkgever ten einde? Dan krijg je bij je vertrek een attest met het aantal vrije dagen dat je in dat jaar opnam. Zo weet je nieuwe werkgever hoeveel betaalde verlofdagen je nog mag krijgen. Ook ontvang je vakantiegeld voor het voorbije jaar. Let op! Zet dat vakantiegeld opzij. Je hebt wel nog recht op je verlofsaldo, maar je nieuwe werkgever betaalt je er geen loon voor uit. Dat kreeg je immers al van je vorige werkgever.

Heb je geen vakantie kunnen nemen?

Het is niet mogelijk om vakantiedagen naar het volgende jaar over te dragen. Kon je - wegens ziekte of ongeval - jouw verlof echt niet opnemen? Dan heb je recht op het overeenstemmend vakantiegeld. Je ontvangt het uiterlijk op 31 december.

Schoolverlaters en senioren

Studeer je net af en ben je jonger dan 25 jaar? Dan is ‘jeugdvakantie’ misschien iets voor jou. Hiervoor ontvang je - ten laste van de werkloosheidsverzekering - een uitkering die 65 % bedraagt van je gemiddelde dagloon. Je moet na het einde van je studies wel minstens één maand of 13 werkdagen als loontrekkende gewerkt hebben. En je mag de jeugdvakantiedagen pas opnemen als je gewone vakantiedagen uitgeput zijn.
Wie ouder is dan 50 jaar, als werknemer in de privésector werkt en geen recht heeft op 20 verlofdagen, mag een bijkomende ‘seniorvakantie’ aanvragen bij het RVA.
 
Lees ook:
 

Wil je weten of jouw loon in balans is?

 
 

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments