Wanneer verjaren facturen?

Wanneer verjaren facturen? Artikel
0

Factuur vergeten te sturen? Geen probleem – tenzij ze verjaard is.

Factuur vergeten te sturen? Geen probleem!

Stel: je krijgt een factuur van je energieleverancier die dateert van drie jaar geleden. Moet je die eigenlijk nog betalen? Of net andersom: je doet de jaarafsluiting en stoot op prestaties die je bedrijf vijftien maanden geleden voor een klant leverde, maar die nooit werden gefactureerd. Het gaat om een behoorlijk bedrag. Wat nu?

Factuur tien jaar geldig
In principe verjaart een factuur eerst na tien jaar. Voor facturen van energieleveranciers voorziet de rechtspraak in een verjaringstermijn van vijf jaar. Alle zakelijke rechtsvorderingen zoals over de eigendomsrechten van een gebouw, verjaren na 30 jaar. Schadevergoeding voor een buitencontractuele aansprakelijkheid verjaart na 5 jaar.

Daarnaast zijn er bijzondere wettelijke verjaringstermijnen voor:

 • Hotel- en restaurantrekeningen: na 6 maanden
 • Het ereloon van een gerechtsdeurwaarder: na 1 jaar
 • De handelaarsfactuur van een gewone verkoop aan een particulier: na 1 jaar
 • Een verhuurder die het bedrag van de indexering vordert: na 1 jaar
 • Een verhuurder die achterstallig huur vordert: na 5 jaar
 • Een factuur voor ereloon van advocaten of deskundigen: verjaart na 5 jaar
 • Factuur van zorgverstrekkers (dokters, ziekenhuizen, ...): na 2 jaar

Start verjaringstermijn
De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de dag na de vervaldag. Dus stoot je op een niet-gefactureerde bestelbon? Schrijf dan meteen een factuur uit. Ook als ze verjaard is, blijft je klant schuldenaar. Stuur dus zelfs voor ‘verjaarde’ facturen of schuldvorderingen een aanmaning tot betaling. Voldoet je klant ze alsnog vrijwillig? Dan is de betaling perfect geldig.

Verjaring eisen
Voldeed je een factuur en merkte je te laat dat ze verjaard is, dan heb je pech: betaald is betaald! Merk je tijdig dat de factuur die net toekwam, verjaard is? Stuur dan een aangetekende brief naar de schuldeiser en vorder daarin de verjaring van jouw schuld. Aanvaard de schuldeiser jouw eis niet en daagt hij je toch voor de rechtbank? Dan moet je de verjaring tijdens het proces inroepen. Dit is jouw verantwoordelijkheid: de rechter kan dit niet in jouw plaats doen.

Hetzelfde geldt dus voor facturen die jij een hele tijd na de oplevering van je prestaties verzendt: je klant moet die betalen zolang die prestaties niet dateren van meer dan tien jaar terug.

Nieuwe verjaringstermijn?
In sommige gevallen wordt de verjaring gestuit: de verlopen tijd valt weg en een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. Dat gebeurt door het sturen van een dagvaarding of een bevel tot betaling aan de schuldenaar. De verjaring wordt ook gestuit als de schuldenaar de factuur gedeeltelijk betaalt of een afbetalingsplan aanvaardt. Hierdoor erkent hij/zij immers de schuld.

Voorkomen beter dan genezen
Er kan wel eens een getekende bestelbon door de mazen van het facturennet glippen. Om vervelende situaties te voorkomen, een paar tips:

 • Bestelbon in orde. Begin nooit aan een opdracht zonder dat je offerte door de klant ondertekend is.
 • Heldere algemene voorwaarden. Neem de betalingstermijn en geldigheidsduur van een factuur duidelijk op in de algemene voorwaarden op en stuur ze met je offerte mee.
 • Documenteer oplevering. Zorg voor een schriftelijk spoor dat de oplevering bevestigt: een ontvangstbon, een akkoord voor factuur van je klant, …
 • Voorschot vragen, tussentijds factureren. Is het een grote opdracht? Of gaat het om een duur product? Vraag een voorschot en verstuur je goederen, of start je opdracht alleen als het gestort is. Je kunt ook met je klant afspreken dat je een of meer tussentijdse facturen stuurt.
 • Boter bij de vis. Verkoop je jouw producten in een winkel of via een webshop? Vraag dan altijd contante betaling.

Hoe ga jij om met administratieve losse eindjes aan het einde van het jaar? En hoe reageerde jouw bedrijf op een ‘oude’ factuur? We horen het graag.

Lees ook:

Heldere offertes als basis voor een succesvolle samenwerking
Je klanten aanmanen via facebook? Yes, you can!
Factuurtemplate in meerdere talen
Voorbeeldbrief: negatieve reactie op factuur

 

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments