Wat als je leveranciersrelatie mank loopt?

Wat als je leveranciersrelatie mank loopt? Artikel
0

Deze tips helpen je om je leveranciers te managen.

Leveranciersrelaties zijn belangrijke spelers in je bedrijfsvoering. Zij bepalen mee de kwaliteit van jouw producten en/of dienstverlening. En kosten of besparen je massa’s geld. Goede afspraken en een regelmatige opvolging zijn dan ook noodzakelijk voor een duurzame samenwerking. Maar wat als het mank loopt?
 
 1. Maak duidelijke afspraken met elke leverancier. Bevestig deze met een geschreven contract waarin je de Key Performance Indicators en Service Level Agreements neerschrijft. Zo beheers je niet alleen de risico’s, maar deel je ook vlot informatie en zijn jullie het eens over de afspraken, de looptijden en de te leveren prestaties.
   
 2. Vermeld de opzeggingsmodaliteiten zodat beide partijen weten waar jullie aan toe zijn als de samenwerking spaak zou lopen. Hoe dient de opzeg gegeven te worden? Hoe lang is de opzegtermijn? Wat met de afronding van de activiteiten? Vermeld de opzegmodaliteiten voor alle leveranciers in één centrale agenda zodat je steeds een zicht houdt op de diverse contracten.
   
 3. Plan regelmatig evaluaties in. Zit minstens 1 keer per jaar samen voor een bespreking van de integrale kwaliteit, tijdigheid en prijs. Door je leveranciers systematisch op te volgen, kan je snel actie ondernemen en bijsturen waar nodig.
   
 4. Als de prestaties van je leverancier ondermaats zijn, geef dan een formeel signaal. Bevestig je ontevredenheid en bespreek samen zeer concrete, corrigerende acties zodat hij zijn diensten kan verbeteren. Deze herkansing is belangrijk omdat je niet alle bruggen ineens wilt opblazen. Verkies een serene afronding van de samenwerking boven een abrupt geschil.
   
 5. Bestudeer alternatieve leveranciers. Als je leverancier zich niet verbetert ondanks de negatieve evaluaties, pols dan alvast naar gelijkaardige leveranciers zodat je in geval van opzegging, een zicht hebt op potentiële leveranciers die voldoen aan jouw noden.
   
 6. Zeg het contract op als je de samenwerking niet wenst te verlengen. Volg de in het contract vermelde modaliteiten. Respecteer de opzegtermijn en houd professionele contacten met je leverancier in stand zodat jullie de samenwerking zo vlot mogelijk kunnen afsluiten. Als je nog recht hebt op bepaalde acties, producten of diensten, volg dan nauwgezet op dat je alles tijdig hebt ontvangen.
   
 7. Verstuur een ingebrekestelling als de afspraken effectief niet nageleefd worden en je het contract voor de vervaldatum wenst te beëindigen. Je bent dan immers verplicht om versneld stappen te zetten. Stuur een aangetekende ingebrekestelling, een schriftelijk verzoek waarin je je leverancier aanmaant om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen na te komen. Hij krijgt dan nog even respijt om de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Indien hij dit verzuimt, kan je verdere juridische acties ondernemen en de overeenkomst versneld ontbinden.
 
Lees meer:

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments