Wat als je opgeroepen wordt voor een assisenjury?

Wat als je opgeroepen wordt voor een assisenjury? Artikel
0

Ben je opgeroepen om te zetelen als jurylid in een assisenproces? Welke zijn dan jouw rechten en plichten?

Ben je opgeroepen om te zetelen als jurylid in een assisenproces? Welke zijn dan jouw rechten en plichten? 
 
Wat als je opgeroepen wordt voor een assisenjury?
 
Iedere provincie telt een hof van assisen dat zware misdaden en misdrijven behandelt. Het is samengesteld uit een voorzitter en twee bijzitters en bijgestaan door een volksjury van 12 burgers. Deze beslissen enkel over de schuldvraag en dus niet over de straf.
 
Wie stelt de volksjury samen?
 
De samenstelling van de volksjury gebeurt via loting uit een algemene lijst van gezworenen van de gemeente. Minstens 2 dagen voor het proces zal een gerechtsdeurwaarder aan de hand van een Pro Justitia de juryleden oproepen.
 
Wie kan opgeroepen worden?
 
Personen
 • die de Belgische nationaliteit hebben,
 • die wonen in de provincie waar het assisenhof gevestigd is,
 • die tussen de 28 en 69 jaar oud zijn,
 • die genieten van alle burgerlijke en politieke rechten,
 • die lees- en schrijfvaardig zijn en in staat om de debatten te volgen in de taal van de rechtsgang.
 
Mag je weigeren om in een assisenjury te zetelen?
 
 • Neen, zitting hebben in een jury is een burgerplicht.
   
 • Om vrijgesteld te worden, dien je de toelating te vragen aan de voorzitter van het hof die oordeelt op basis van de redenen die je aanhaalt om niet te zetelen. Bv. een reis in het buitenland, zelfstandig statuut, persoon belast met de verzorging van een zwaar ziek familielid…
   
 • Een niet-vrijgestelde gezworene die zich niet aanmeldt op het assisenhof of die weigert te zetelen, krijgt een boete.
   
 • Een werkgever mag zijn werknemer niet verbieden om te zetelen, maar als de bedrijfswerking de aanwezigheid van de werknemer vereist, kan de werkgever een attest maken waarin hij aangeeft dat de werknemer in die periode onmisbaar is.
Wat met je loon als je opgeroepen wordt?
 
 • De eerste 5 dagen: klein verlet
  De werknemer mag met behoud van loon maximum 5 dagen afwezig blijven terwijl de werkgever zijn loon gewoon doorbetaalt.
   
 • Meer dan 5 dagen: overmacht
  In de praktijk duurt een proces zelden langer dan 5 dagen, maar als dat toch gebeurt, spreken we van overmacht. De werkgever kan het loon blijven uitbetalen en via FOD Justitie een vergoeding hiervoor aanvragen. Gebeurt dit niet, dan betaalt de staat het jurylid zijn brutoloon.
   
 • Ook tussenkomst in verplaatsingskosten
  Elk jurylid dat ingaat op de oproeping krijgt een tussenkomst in zijn verplaatsingskosten en ontvangt als hij verder dan 5 km van de rechtbank woont, een extra dagvergoeding.
 
Enkele praktische tips
 
 • Als je denkt dat je de taak van jurylid niet kan opnemen, informeer dan zo snel mogelijk de voorzitter van het assisenhof met de juiste argumenten.
   
 • Als je opgeroepen wordt, licht dan direct je werkgever in zodat deze de nodige stappen kan ondernemen om het werk vlot te laten verlopen tijdens jouw afwezigheid.
   
 • De duur van het proces kan vooraf geraamd worden aan de hand van de complexiteit van het dossier. Bevraag je, zo kan je je eigen agenda waar nodig aanpassen.
 
Lees meer op: justitie.belgium.be
 

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments