Wat zijn tijdskrediet en zorgverlof?

Wat zijn tijdskrediet en zorgverlof? Artikel
0

Loopbaanonderbreking? Met zorgverlof of tijdskrediet werk je even niet of tijdelijk minder.

Met tijdskrediet of zorgverlof stap je even uit je job

Wil je gaan studeren, thuis zijn voor je kind of je zieke partner verzorgen? Met tijdskrediet of zorgverlof kun je tijdelijk niet of minder werken - zonder je contract met je werkgever te beëindigen. We Assist You zet de verschillende vormen van loopbaanonderbreking even op een rijtje.

Tijdskrediet

Als werknemer in de privésector heb je recht op tijdskrediet. Je moet wel aan de voorwaarden voldoen. Zijn er minder dan 10 werknemers in je bedrijf? Dan moet je werkgever akkoord gaan. Ook moet je 12 maanden voorafgaand aan je aanvraag voltijds gewerkt hebben voor 4/5de tijdskrediet of minstens 3/4de gepresteerd hebben om halftijds te onderbreken. Opgelet! Je kunt voor je werkgever aan de voorwaarden voor tijdskrediet voldoen, en toch niet in aanmerking komen voor de vervangingsuitkering die de RVA je toekent!

Tijdskrediet zonder motief.

Heb je minstens vijf jaar loopbaan op je CV staan, en werk je al twee jaar bij je werkgever? Dan kun je gedurende een maximumperiode van 12 maanden voltijds equivalent ongemotiveerd tijdskrediet opnemen: één jaar voltijds, twee jaar halftijds, vijf jaar 1/5de tijdskrediet.

Gemotiveerd tijdskrediet

Om je kind op te voeden, een ziek familielid te verzorgen of een erkende opleiding te volgen heb je recht op 3 kalenderjaren gemotiveerd tijdskrediet. Thuisblijven voor je zieke of gehandicapte kind kan gedurende 4 kalenderjaren. Om gemotiveerd tijdskrediet te genieten moet je twee jaar bij dezelfde werkgever werken. Je hoeft geen vijf jaar loopbaan voor te leggen zoals bij tijdskrediet zonder motief. Het recht op tijdskrediet met motief komt soms overeen met dat op zorgverlof. Je gebruikt het minder snel op, maar de uitkeringen ligger iets lager dan bij de zorgverloven.

Zorgverlof

Tijd vrij om je kinderen op te voeden, een zwaar of terminaal ziek gezinslid te verzorgen? Thematisch of zorgverlof is een vorm van tijdskredietrecht die je werkgever je niet mag ontzeggen of die hij niet mag uitstellen.

  • Ouderschapsverlof neem je op tot je kind 12 jaar geworden is. Je bent voltijds thuis gedurende 3 maanden, halftijds gedurende 6 maanden of 4/5-tijds gedurende 15 maanden.
  • Met palliatief zorgverlof werk je één maand niet, deeltijds of 4/5de om een ongeneeslijk zieke persoon medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand te geven. Je moet hiervoor wel minstens 3/4de tewerkgesteld zijn. Je mag deze periode eenmalig met één maand verlengen. Je aanvraag stuur je met een attest van de behandelende arts aangetekend naar je werkgever, of je laat hem een duplicaat van je brief tegentekenen. Je verlof gaat dan zeven kalenderdagen later in. Dat kan ook vroeger - als je baas akkoord gaat.
  • Zorgverlof voor een zwaar ziek gezins- of familielid duurt per patiënt minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Je vernieuwt tot 12 maanden voltijds. Of je werkt gedurende maximum 24 maanden halftijds of 4/5. Alleenstaande ouder van een zwaar ziek kind onder de 16 jaar? Dan mag je tot 24 maanden voltijds thuisblijven of tot 48 maanden deeltijds werken.

Combineren

Je kunt de verschillende vormen loopbaanonderbreking combineren. Je kan bijvoorbeeld eerst tijdskrediet met motief nemen, daarna zorgverlof en dan pas ongemotiveerd tijdskrediet.

Lees ook

Evenwicht tussen je werk en je privé?
Dit moet je weten over zwangerschaps- en ouderschapsverlof
Wat is betaald educatief verlof?
Wegwijs in verlof

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments