Een inleiding tot de wetgeving rond relatiegeschenken

Een inleiding tot de wetgeving rond relatiegeschenken Artikel
0

Het is enorm belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving rond relatiegeschenken. Op die manier kunnen conflicten met de fiscus en andere overheidsinstanties worden voorkomen. Lang niet alles is namelijk toegestaan…

Wat zijn relatiegeschenken volgens de fiscus?

Relatiegeschenken zijn wettelijk voor 50% fiscaal aftrekbaar. Maar wat beschouwt de fiscus als een relatiegeschenk? Wij geven je een kort overzicht mee. Relatiegeschenken zijn:

 • Voorwerpen van een zekere waarde die periodiek of toevallig worden aangeboden
 • Geschenken aan klanten, leveranciers of zakenrelaties
 • Geschenken gegeven binnen het kader van beroepsrelaties
 • Niets wat de schenkende onderneming zelf produceert of verkoopt
 • Voorbeelden: champagne, reukwaren, bloemenruikers, gebak, luxeartikelen, enz.

Wetgeving omtrent relatiegeschenken voor de werknemer:

Voordelen verkregen door een werknemer binnen het beroepskader vormen belastbare voordelen van alle aard, zelfs wanneer deze voordelen door derden, anderen dan de werkgever (klanten, leveranciers…), worden verstrekt.

Kleine geschenken vormen hierop een uitzondering, zij moeten niet aangegeven worden wanneer hun waarde lager ligt dan € 125. Verder mag een werknemer een geschenk enkel aanvaarden als er geen bijbedoelingen zijn.

Wetgeving omtrent relatiegeschenken voor de werkgever:

Ontvangen van cadeaus

Van de werkgever wordt verwacht dat hij alle voordelen aangeeft aan de belastingen, ook diegene verstrekt door een derde. Als hij dat niet doet, riskeert hij een boete, meerbepaald de “taxatie voor geheime commissielonen”. Alles met een waarde hoger dan € 125 moet worden aangegeven.

Deze wet werd ingevoerd om omkoping te vermijden. Wordt er toch een relatiegeschenk verstrekt met verkeerde bedoelingen, dan kan men strafrechtelijk, handelsrechtelijk, fiscaal en sociaalrechtelijk vervolgd worden. De sancties voor omkoping omvatten zes maanden tot twee jaar gevangenisstraf plus een geldboete. Op private omkoping staat ontslag om dringende redenen. Dit laatste dient niet opgenomen te worden in het arbeidsreglement.

De werkgever kan zich indekken door geen relatiegeschenken aan te nemen, of een bepaling in de gedragscode op te nemen. Goede afspraken maken goede vrienden. 

Geven van cadeaus

Als de kostprijs lager ligt dan € 50 , dan is de BTW 100% aftrekbaar. Als deze hoger ligt, dan is de BTW niet aftrekbaar. Om boetes en andere sancties te voorkomen, hou je je het beste aan de richtlijnen van de fiscus. 

Wat is het verschil tussen relatiegeschenken en reclameartikelen?

Reclameartikelen zijn:

 • Voorwerpen, gadgets en gebruiksartikelen die massaal worden uitgedeeld om de naam van de firma bekendheid te geven
 • Dragen op opvallende en blijvende wijze de benaming van de onderneming
 • Geen verbruiksgoederen (bv. Wijnflessen)
 • Geringe waarde
 • Voor 100% aftrekbaar
 • Bv. Pennen, aanstekers, agenda’s, kalenders, sleutelhangers, …
 • Gadgets zijn reclameartikelen

Sarbanes-Oxley in België

Belgische filialen van Amerikaanse bedrijven en andere bedrijven genoteerd op de Amerikaanse beurs, vallen (indirect) onder de Sarbanes-Oxley-wet (SOx). SOx formuleert een aantal regels waaraan Amerikaanse bedrijven zich moeten houden. De 69 artikelen zorgen ervoor dat ze een solide, betrouwbaar en moreel verantwoord bestuur toepassen. Ook niet-Amerikaanse bedrijven moeten aan de wet voldoen als ze een notering hebben op de Amerikaanse beurs. Hoewel de wet in België niet afgedwongen kan worden, moeten filialen van Amerikaanse bedrijven die in ons land gevestigd zijn zich er toch aan houden.

Kortom: alles wat de werkgever of één van de personeelsleden ontvangt aan relatiegeschenken moet worden aangegeven wanneer de waarde van het geschenk € 125  overschrijdt. Anders zal er een boete volgen.

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments