Wordt de proefperiode binnenkort opnieuw ingevoerd?

Wordt de proefperiode binnenkort opnieuw ingevoerd? Artikel
0

De regering overweegt om de proefperiode opnieuw in te voeren. Hoe zal die eruitzien en wat betekent dat voor jou?

De regering overweegt om de proefperiode opnieuw in te voeren. Hoe zal die eruitzien en wat betekent dat voor jou?

Met de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden in 2014 werd de proefperiode in ons land afgeschaft. Voor arbeiders betekende dat een stap vooruit, voor bedienden was het een stapje terug. Na een proefperiode van zes maanden kon die laatste groep namelijk rekenen op een royale ontslagvergoeding, voor arbeiders was die veel beperkter. De huidige regering-Michel wil echter terugkomen op die beslissing en overweegt om de proefperiode opnieuw in te voeren. Al zal die mogelijk op een andere manier georganiseerd worden.

De ontslagregeling vandaag

Volgens de huidige regeling – die dus geldt voor arbeiders en bedienden – kan je werkgever je de eerste drie maanden van je contract ontslaan na een opzegtermijn van twee weken. Jijzelf mag die eerste drie maanden al na een week ontslag nemen. Vanaf de vijfde of de zesde maand moet je werkgever rekening houden met een opzegperiode van vier weken, zes weken vanaf het derde trimester en zeven weken vanaf het vierde trimester. Tijdelijke contracten en studentcontracten zijn daarop een uitzondering: de eerste drie dagen kunnen die beëindigd worden zonder opzegtermijn.
 

De proefperiode voor 2014

Voor de invoering van het eenheidsstatuut moest je als bediende eerst een proefperiode van één maand tot maximaal twaalf maanden doorlopen. Die liet toe om de samenwerking na de eerste maand stop te zetten met een opzegtermijn van één week. Na de proefperiode kreeg je – als alles goed ging – een vast contract. Vanaf dat moment bedroeg de opzegtermijn minstens drie maanden. Voor elke drie jaar dat je in dienst was, kwam daar nog een maand bij.
Omdat de oude regeling zorgde voor ongelijkheid tussen bedienden en arbeiders – die  tijdens hun proefperiode zelfs zonder opzegtermijn ontslagen konden worden – werd de proefperiode destijds afgeschaft. Maar de regering-Michel ziet nu redenen om op die beslissing terug te komen.
 

Het voordeel van een proefperiode

Voorstanders van de proefperiode, onder wie de regeringspartijen, vinden dat de proefperiode het werkgevers makkelijker maakt om mensen aan te werven met een vast contract, zonder daarbij enig financieel risico te lopen. Met de herinvoering van de proefperiode zou het aantal tijdelijke contracten en uitzendcontracten – die nu een ‘veiliger’ alternatief zouden zijn voor werkgevers – opnieuw afnemen ten voordele van het aantal vaste contracten.
Als je die redenering volgt, zou de herinvoering van de proefperiode jou als werknemer dus meer werkzekerheid geven. Omdat werkgevers sneller geneigd zullen zijn om je een vast contract van onbepaalde duur aan te bieden in plaats een uitzendcontract, zou je ook makkelijker een lening of een huurcontract kunnen sluiten.
 

Het nieuwe voorstel

Tegenstanders zijn echter resoluut tegen de herinvoering van de proefperiode, met name omdat die arbeiders weer minder werkzekerheid zou bieden. Ze argumenteren bovendien dat ook de kortere opzegtermijnen in het huidige systeem – vooral in de eerste drie maanden – werkgevers de kans geven om werknemers eerst te ‘testen’, net als de vroegere proefperiode.
Hoe de regering de nieuwe proefperiode zal invullen, is op dit moment nog niet duidelijk. Sommige partijen willen een volledige terugkeer naar het oude systeem, andere willen dat er – in overleg met de sociale partners – een alternatief voorstel wordt uitgewerkt met hetzelfde effect. Wat het ook wordt, we houden je op de hoogte.

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments