Zo blokkeer je titels in Excel

Zo blokkeer je titels in Excel Artikel
0

Excel maakt het mogelijk om met heel wat data en veelomvattende gegevenslijsten te werken. Deze uitgebreide tabellen kunnen soms meer dan één scherm beslaan waardoor soms titels niet meer zichtbaar staan. Om dit te vermijden, kan je best de titels blokkeren.

Een concreet voorbeeld

In onderstaande screenshot van een tabel kunnen we afleiden dat het om de volgende velden gaat: achternaam, voornaam, geslacht, straat, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente.

Maar het wordt een stuk lastiger om in te schatten om welke informatie het exact gaat als we de volgende lijst voor ogen krijgen:

Zelfs als je zou weten dat dit de verkoopsaantallen per jaar zijn, dan moet je nog naar boven scrollen om te weten over welk jaartal het gaat. Meer duiding dringt zich dus op!

Blokkeer de titels van je rijen via Freeze Panes / Titels blokkeren

Gebruik Freeze Panes / Titels blokkeren om de titels van je tabel te blokkeren en dus ook steeds te zien.

Aangezien de titels in de eerste rij staan, kan je onmiddellijk klikken op View / Beeld – Freeze Panes / Blokkeren - Freeze Top Row / Bovenste rij blokkeren.

De eerste rij wordt geblokkeerd en de titels blijven zichtbaar als je naar beneden scrolt.

Om de titelblokkering op te heffen klik je op View / Beeld – Freeze Panes / Blokkeren – Unfreeze Panes / Titelblokkering opheffen.

Blokkeer de titels van je rijen én kolommen via Freeze Panes / Titels blokkeren

Maar het kan beter. Als je naar rechts zou scrollen, zie je de productinformatie niet meer. Idealiter blokkeer je dus niet enkel de titel(s) bovenaan, maar ook één of meerdere kolommen aan de linkerkant.

De truc is dan om de cel te selecteren waarbij alle bovenliggende rijen en alle kolommen die zich links van deze cel bevinden, geblokkeerd worden. In dit geval is dat cel B2.

Als we deze cel selecteren en we klikken op View / Beeld – Freeze Panes / Blokkeren – Freeze Panes / Titels blokkeren, krijgen we het volgende resultaat: Rij 1 en Kolom A zullen geblokkeerd blijven. Onder rij 1 en rechts van kolom A verschijnt een lichte grijze lijn.

Gebruik tabellen

Maar om écht efficiënt in Excel te werken, hoef je helemaal geen titels te blokkeren met de Freeze Panes / Titels blokkeren-functionaliteit. Als je een tabel zou gebruiken, gebeurt deze volledige opzet namelijk automatisch.

Klik op een willekeurige cel in het databereik en kies vervolgens in het menu de optie Home / Start – Format as table / Opmaken als tabel. Zo creëer je een tabel op basis van het omliggende gebied.

Een tabel biedt heel wat voordelen en zal ook automatisch de titels blokkeren. Waar initieel de kolomkoppen A, B, C… stonden, krijg je tijdens het scrollen de namen van de kolommen te zien.

Weet wel dat een tabel enkel de titelrij blokkeert! Als je dus ook de productgegevens wil blokkeren, zal je nog steeds de Freeze Panes / Titels blokkeren-functionaliteit moeten gebruiken.

In het geval van deze tabel moet je dan op cel B1 klikken. Er zijn immers geen bovenliggende rijen die geblokkeerd dienen te worden en kolom A zal ook geblokkeerd staan.

Bron: Xylos

OVER DE AUTEUR

OASE by Xylos

OASE by Xylos

Xylos is marktleider op het vlak van eindgebruikersopleidingen. De afgelopen 30 jaar hebben wij meer dan 450.000 kenniswerkers opgeleid in grote en kleine bedrijven. Xylos heeft recent voor de 8ste keer op rij het Qfor kwaliteitsstatuut behaald, deze keer zelfs met een maximumscore. OASE is het online videoplatform van ICT-dienstenbedrijf Xylos. Het platform richt zich op bijscholing van de meest frequente Office-toepassingen. Op het platform vind je meer dan 1000 korte video’s terug, die gemaakt zijn door experts en maandelijkse webinars.

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments