Zo gebruik je het juiste grafiektype in Excel

Zo gebruik je het juiste grafiektype in Excel Artikel
0

In Excel 2010 kan je gegevens visueel overtuigend weergeven aan de hand van een grafiek op voorwaarde dat je voor het juiste grafiektype kiest.

Verschillende grafiektypes

Met grafieken kan je gegevens op zeer verschillende manieren weergeven. Kies het meest geschikte grafiektype en formaat, om je gegevens visueel overtuigend weer te geven.

Ga als volgt aan de slag:

1. Insert Chart / Grafiek invoegen

Via het dialoogvenster Insert Chart krijg je toegang tot alle beschikbare grafiektypen en subtypen:

2. Kies het gepaste grafiektype

De volgende grafiektypen worden vaak gebruikt in Excel:

  • Column chart / kolomdiagram: in tegenstelling tot een staafdiagram waarmee hij vaak wordt vergeleken, benadrukt het kolomdiagram variatie over een periode van tijd. In deze grafiek worden categorieën horizontaal weergegeven en waarden verticaal, terwijl in een staafdiagram, categorieën verticaal worden weergegeven. Varianten hierop zijn de cilinder, kegel en piramide grafieksubtypen.
  • Line chart / lijndiagram: toont de wijziging van gegevens over een periode van tijd. Hoewel deze grafiek vergeleken kan worden met een vlakdiagram die het relatieve belang van waarden weergeeft, benadrukt het lijndiagram de trends in plaats van de waardeverandering.
  • Pie chart / cirkeldiagram: bevat slechts één gegevensreeks. Een cirkeldiagram geeft de verhouding van de delen tot het geheel weer. Als je het belang van een stuk van de taart wilt benadrukken, kan je kiezen voor een 2D of 3D-cirkeldiagram.
  • Bar chart / staafdiagram: benadrukt met horizontale balken de vergelijking tussen items over een vaste periode van tijd. Ook dit grafiektype kent cilinder, kegel en piramide subtypen.
  • Area chart / vlakdiagram: geeft de wijziging van waarden over een bepaalde tijd weer. Een vlakdiagram kan je vergelijken met een lijndiagram, maar omdat het gebied tussen de regels ingekleurd is, benadrukt het vlakdiagram meer de omvang van de waarden of trend.
  • XY (Scatter) chart / spreidingsdiagram: is handig om een correlatie weer te geven tussen gegevenspunten. Een XY-Diagram (spreiding)grafiek maakt gebruik van numerieke waarden langs beide assen in plaats van waarden langs de verticale as en categorieën op de horizontale as.

Er zijn uiteraard nog andere grafiektypes in Excel, maar hierbij heb je alvast een overzicht van de meest courante.

Bron: Xylos (https://www.xylos.com)

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments